Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – szlabany zabezpieczające leśną drogę

Interpelacja radnego – szlabany zabezpieczające leśną drogę

17 czerwca 2020 roku złożyłem interpelację dotyczącą ważnej kwestii zabezpieczenia lasu przed nielegalnym wywozem śmieci. W piśmie moim poprosiłem władze miasta Myszkowa o zabezpieczenie szlabanami wjazdu na drogę leśna znajdująca się w Myszkowie pomiędzy ulicami Letniskową a Koziegłowską. Ponieważ wjazd na leśną drogę jest wolny i łatwo dostępny, nagminni wywożone są tam odpady – oczywiście nielegalnie. Uznałem, że szlabany uniemożliwią osobom nieupoważnionym wjazd do lasu a tym samym jego zaśmiecanie .

Poniżej przedstawiam całą moją interpelację.

Mam już odpowiedź władz miasta na moją interpelację. Niestety nie jest ona pozytywna. Budowa szlabanów nie jest możliwa, gdyż jak twierdzi pan burmistrz Żak , miasto Myszków nie ma tytułu prawnego do wykonywania prac na tej drodze. Cóż, wielka to szkoda, bo wierzę i wiem, że zablokowanie wjazdu na leśna drogę o której pisałem, zapobiegłoby jej zaśmiecaniu i powolnemu zamienianiu w wysypisko śmieci.

Z drugiej strony jednak, nie rezygnuję z planu zrobienia porządku z nielegalnym wywozem odpadów w tym miejscu. Sprawie wnikliwie się przyjrzę i będę szukał innych rozwiązań tego problemu.

Poniżej przedstawiam treść odpowiedzi, którą otrzymałem na moją interpelację