Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacje radnego – rozbudowa i modernizacja  sieci wodociągowej  w Myszkowie

Interpelacje radnego – rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Myszkowie

Tym razem wpis szczególny – bo zawiera on 13 interpelacji, które zgrupuję w jednym wątku. 31 lipca 2020 postanowiłem, jako radny zapytać władze miasta Myszkowa jakie jest stopnień realizacji na chwilę obecną ( 31 lipca 2020 ) inwestycji pod nazwą “ Rozbudowa sieci wodociągowej – ul. Paderewskiego, Projektowana, Mikołaja Reja, Nierada, Koziegłowska, Letniskowa, Rymarska, Murarska, Pawia, Strusia, Słowicza, Zacisze, Towarowa oraz innych miejsc gdzie nie ma dostępu do wodociągu “ . Każdej ulicy poświęciłem oddzielne pismo .

Od paru lat jako działacz społeczny a potem radny miasta Myszkowa walczę o rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej w naszym mieście. 24 stycznia 2020 roku ukazał się dokument opracowany przez Urząd Miasta Myszkowa o optymistycznym tytule : “Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.2.2020.KK, dot.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej – ul. Paderewskiego, Projektowana, Mikołaja Reja, Nierada, Koziegłowska, Letniskowa, Rymarska, Murarska, Pawia, Strusia, Słowicza, Zacisze, Towarowa praz innych miejsc gdzie nie ma dostępu do wodociągu” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego” . Tym samym sprawa wodociągów nabrała, wydawałoby się realnego biegu urzędowego i zamówieniowego. Jest koniec lipca 2020 roku i najwyższy czas, by mieszkańcy miasta poznali zakres prac już wdrożonych w kwestii, której dotyczą niniejsze interpelacje.

Poniżej przedstawiam pisma , które wysłałem do Pana Burmistrza Żaka.

Otrzymałem własnie odpowiedź od pana burmistrza Żaka i ja poniżej prezentuję. Ne jest zbyt obszerna , jak na taka ilość interpelacji …

Do powyższej odpowiedzi mam kilka zasadniczych uwag.

  1. Pierwsza kwestia jest czysto techniczna – zgodnie z dobrymi zasadami współpracy między władzą wykonawczą a uchwałodawczą każda interpelacja powinna mieć oddzielną odpowiedź. Tak się praktykuje w dobrze działających samorządach , ułatwia to też niezmiernie mieszkańcom ( w imieniu których ,i dla których przecież działamy ) zapoznanie się z tym co robi miasto. Po prostu dialog z władzami jest wtedy czytelny i jasny.
  2. Na interpelacje odpowiada się konkretnie oraz tak by odpowiedź taka była czytelna i zrozumiała dla osób postronnych. Radny bowiem nie pisze interpelacji, wniosku czy zapytania dla siebie – pisze je dla ludzi, w imieniu których nadzoruje władze. Odpowiedź więc – cytuję : ” był Pan informowany o zaawansowaniu prac dla wodociągów ” jest moim zdaniem niewłaściwa , nic bowiem nie mówi osobie, która nie jest radnym, a która ją czyta.
  3. Przy ulicy Reja inwestycję według władz Myszkowa zrealizowano już w roku 2019 …tyle że nie podłączono do sieci żadnej posesji. Nie wiem jak to w sumie skomentować.
  4. Przy ulicy Nierada – nic nie zrobiono. Powody są co najmniej dziwne – brak aktualnej dokumentacji projektowej ( dlaczego jej nie ma- wypadałoby zapytać , skoro wodociąg jest planowany ) oraz … wycofanie się mieszkańców z współfinansowania inwestycji. Innymi słowy – wodociągu nie będzie bo ani miejska spółka wodociągowa ani mieszkańcy nie maja na to środków.
  5. Inwestycja przy ulicach : Strusiej, Koziegłowskiej i Letniskowej – zobowiązano władze ZWiK do rozmów z Gminą Koziegłowy. W listopadzie 2019. Mamy sierpień 2020 i nic jak się wydaje nie jest zrobione.
  6. Ulice : Towarowa i Zacisze : zlecane są ” sukcesywnie ” prace nad dokumentacja projektową. Czyli – na razie nic prawie nie zrobiono. Jako dodatkową przeszkodę obiektywną podano PKP PLK S.A , które nie zgadzają się na prace na ich terenie. Czy coś w tej sprawie zrobiono ? Nie wiadomo , bo w piśmie z Urzędu Miasta Myszkowa nic takiego nie ma.
  7. Niejasna jest też odpowiedź dotycząca ulic : Słowiczej, Pawiej, Paderewskiego, Rymarskiej, Murarskiej i Projektowej. Nie wiadomo bowiem co już tam zrobiono a co jeszcze jest do zrobienia.

Wnioski, które po lekturze pisma Pana Burmistrza Żaka się nasuwają są raczej niewesołe. Miasto owszem, zamierza rozbudować i zmodernizować sieć wodociągową. Jednak w większości wypadków działania nie wyszły poza fazę deklaratywno – projektową. Czyli – chcemy budować wodociągi ale na razie ich jeszcze w pełni nie zbudowaliśmy. Być może są prowadzone na części ulic jakieś konkretniejsze prace – odpowiedź jest jednak miejscami niejasna i trudno tu coś wywnioskować. Ocenę takich działań władz Myszkowa pozostawiam podatnikom i wyborcom. Moja , jako radnego i myszkowianina jest jednoznacznie negatywna