Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Dzienniki elektroniczne

Dzienniki elektroniczne

Dotyczy: Dzienniki elektroniczne w szkołach podstawowych.  

Starsze pokolenie nie wyobraża sobie lekcji w szkole bez papierowego dziennika, z którym nauczyciel wkraczał do klasy, w którym ręcznie zapisywano stopnie i uwagi, pochwały i nagany. Do dziennika miał prawo zaglądać wyłącznie nauczyciel. Ani rodzic, ani dzieci nie miały do niego dostępu. Dzisiaj idzie NOWE!

 Interpelacja nr 9/20/11/2019

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Zwracam się do Pana Burmistrza  z prośbą, aby dyrektorzy szkół podstawowych na terenie naszego miasta jak najszybciej wprowadzili dziennik elektroniczny w swoich szkołach. Prośbę swą motywuję tym, że w dobie internetu i cyfryzacji, posługiwanie się dziennikiem papierowym jest przeżytkiem. Wprowadzenie e-dziennika jest koniecznością. E-dzienniki funkcjonują w wielu szkołach podstawowych. Na rynku jest dużo aplikacji służących do prowadzenia e-dziennika i powoli większość szkół przechodzi na takie nowoczesne rozwiązania. Musimy zrobić wszystko, aby nasze szkoły mogły konkurować z nimi, dlatego uważam, że muszą być rozpoczęte procedury wdrażania systemu dziennika w formie elektronicznej w naszych szkołach. 

Uzasadnienie

Wiem, że wymaga to spełnienia szeregu określonych warunków formalnych i finansowych, ale uważam to za priorytet. W dobie powszechnej cyfryzacji życia publicznego wprowadzenie dzienników elektronicznych niesie same korzyści nie tylko dla kadry dydaktycznej, ale również dla rodziców i ich dzieci uczących się w danej placówce oświatowej. Naszym celem jest ciągłe podnoszenie poziomu nauczania i wdrażanie nowych rozwiązań.