Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – Fundusz Inwestycji Lokalnych (31/18)

Interpelacja radnego – Fundusz Inwestycji Lokalnych (31/18)

18 września 2020 roku, złożyłem interpelację związaną z pozyskiwaniem przez Myszków pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Chciałem pozyskać w ten sposób informacje zarówno o tym jak wygląda obecna , finansowa sytuacja Myszkowa, jak i o tym jak wykorzystana będzie pomoc rządowa dla miasta. To są sprawy, których trzeba stale pilnować, w dzisiejszych niełatwych czasach.

Skłoniło mnie też do napisania niniejszego pisma , spotkanie z Myszkowską Radą Biznesu, z dnia 3 września 2020 roku. Wiele tam władze Myszkowa mówiły o startach finansowych jakie ponoszą, nic natomiast o tym jaką pomoc otrzymały od państwa i jak zamierzają ją wydatkować.

Moja interpelacja przedstawia się tak :

Odpowiedź otrzymałem 2 października 2020 roku. Przedstawiam ją Państwu poniżej :

Okazuje się, ze Myszków wsparcie otrzymał – w wysokości 3 996 643 złotych. Oznacza to, że pokryto z naddatkiem straty z powodu zmniejszonego wpływu z podatku od osób fizycznych . Widać na co miasto wyda te pieniądze, i że zamierza skorzystać z drugiej transzy pomocy.