Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Działki przeznaczone przez miasto do dzierżawy i sprzedaży  w roku  2020 (stan na 25 września 2020 roku) (33/24)

Działki przeznaczone przez miasto do dzierżawy i sprzedaży  w roku  2020 (stan na 25 września 2020 roku) (33/24)

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Proszę o udostępnienie mi danych dotyczących działek będących własnością Miasta Myszkowa, interesują mnie dane dotyczące działek przeznaczonych do dzierżawy lub sprzedaży w roku 2020. Proszę o podanie: 

  1. Numerów  identyfikacyjnych działek
  2. Ich powierzchni
  3. Położenia
  4. Określenia ich przeznaczenia 
  5. Określenia czy Miasto Myszków planuje je wydzierżawić, czy sprzedać 

Uzasadnienie  

Miejski zasób działek powinien przynosić społeczności lokalnej określone dochody, służyć jej i pozostawać na bieżąco,  właściwie zagospodarowanym.  Wobec tego, jako radny, chcę poznać zakres wykorzystania potencjału miejskich działek w roku bieżącym.