Tomasz Załecki

Radny miasta Myszkowa
Wniosek radnego o udzielenie informacji publicznej – inspektor ds. miejskich spółek

Wniosek radnego o udzielenie informacji publicznej – inspektor ds. miejskich spółek

w dniu 25 września 2020 roku złożyłem wniosek o udostępnienie informacji publicznej, dotyczący funkcjonującego w strukturze Urzędu Miasta Myszkowa – inspektora ds. spółek miejskich . Pytałem o następujące kwestie :

Jak tylko otrzymam stosowną odpowiedź niezwłocznie ją Państwu przedstawię Na sprawie mi bardzo zależy, bo jestem przeciwnikiem mnożenia ponad miarę stanowisk urzędniczych, szczególnie jeśli efekt ich funkcjonowania jest znikomy.