Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Wniosek radnego o udzielenie informacji publicznej – inspektor ds. miejskich spółek (9/25)

Wniosek radnego o udzielenie informacji publicznej – inspektor ds. miejskich spółek (9/25)

w dniu 25 września 2020 roku złożyłem wniosek o udostępnienie informacji publicznej, dotyczący funkcjonującego w strukturze Urzędu Miasta Myszkowa — inspektora ds. spółek miejskich. Pytałem o następujące kwestie:

Jak tylko otrzymam stosowną odpowiedź, niezwłocznie ją Państwu przedstawię. Na sprawie mi bardzo zależy, bo jestem przeciwnikiem mnożenia ponad miarę stanowisk urzędniczych, szczególnie jeśli efekt ich funkcjonowania jest znikomy.