Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – drzewa

Interpelacja radnego – drzewa

W dniu 2 maja 2020 roku złożyłem interpelację skierowaną do burmistrza Myszkowa , pana Włodzimierza Żaka a dotyczącą dbania o drzewa już rosnące w naszym mieście i nasadzeń drzew nowych. Generalnie rzecz biorąc istota mojej interpelacji jest po prostu zwiększenie powierzchni terenów zadrzewionych w naszym mieście.

Uważam , ze wobec postępujących zmian klimatycznych – ocieplenia klimatu, grożących nam fal upałów i suszy, trzeba podejmować wszelkie działania mające na celu niwelowanie negatywnych następstw tych zjawisk.

Interesując się dosyć mocno tym tematem, zorientowałem się że w wielu miastach walczy się o poprawę warunków klimatycznych po prostu sadząc drzewa. Dają one przyjemny cień, ograniczają ilość dwutlenku węgla w atmosferze, redukują poziom upału i zwiększają wilgotność. Tego właśnie potrzebujemy w naszym mieście – zrozumie to każdy kto przypomni sobie fale upałów minionego lata.

Oprócz wyżej wspominanych, oczywistych korzyści z drzew, przynoszą one też znaczące oszczędności finansowe samorządom które dbają o poziom zadrzewienia miast. O tym też pisze w swojej interpelacji.

Poniżej przedstawiam moje pismo.

Interpelacja – drzewa

Otrzymałem właśnie odpowiedź z Urzędu Miasta Myszkowa dotyczącą mojej interpelacji. Przedstawia się ona tak :

Interpelacja o drzewach – odpowiedź burmistrza Myszkowa

Z odpowiedzi Pana Burmistrza Włodzimierza Żaka wynika, że gmina co roku prowadzi nasadzenia drzew. Ilości nie są powalające – 13 sztuk w roku 2017, 31 w 2018 i 25 rok temu. Na maj 2020 roku miasto planuje posadzenie 31 drzew. Niestety ponieważ miasto nie podaje nam ile drzew zostało w danych latach wyciętych, to trudno osądzić czy są to liczby duże, czy małe.

Zwróćcie też Państwo Uwagę na to, że moja interpelacja była w istocie wnioskiem o to by zwiększyć ilość nasadzeń drzew w mieście. Miasto co prawda stwierdza, że będzie dokonywało nowych nasadzeń, 30 drzew w tym roku to więcej niż 25 w zeszłym. Aż o 5 ! Ale nie wydaje mi się aby było wzrost bardzo znaczący.

Nie wiemy też, czy sadzi się drzewa młode czy stare. A ma to swoje znaczenie, gdyż jak oceniają naukowcy drzewo dorosłe, potrafi zastąpić kilkadziesiąt a nawet kilkaset drzewek młodych, jeśli chodzi np. o produkcję tlenu.

Problem jest o tyle istotny, że postanowiłem drążyć temat dalej i zapytać Pana Burmistrza o następujące sprawy :

  • ile drzew wycięto ( oraz ile zezwoleń na wycięcie drzew wydano ) odpowiednio w latach 2017, 2018, 2019 i 2020 ( do 15 maja br.)
  • jakich gatunków drzew dotyczą nasadzenia a jakich wycinka ?
  • w jakim wieku są drzewa sadzone a w jakim wycinane ?

O odpowiedzi gminy Myszków na te pytania niezwłocznie Państwa poinformuję. Wtedy będziemy mieli bowiem pełen obraz sytuacji, jeśli chodzi o zielone płuca naszego Myszkowa.