Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Dostęp do platformy sesyjnej dla mieszkańców Myszkowa (82)

Dostęp do platformy sesyjnej dla mieszkańców Myszkowa (82)

Tym razem zwracam się do pana burmistrza Żaka z interpelacją dotyczącą zapewnienia mieszkańcom Myszkowa publicznego dostępu do platformy sesyjnej, znanej jako „Transparentny Portal Mieszkańca”. Wspomniany portal stanowi istotne narzędzie umożliwiające obywatelom monitorowanie prac Rady Miasta oraz dostęp do kluczowych dokumentów związanych z działalnością samorządu. Niestety, obecnie mieszkańcy napotykają pewne utrudnienia w dostępie do tej platformy, co ogranicza im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz utrudnia śledzenie procesów decyzyjnych.

Dotyczy: Dostęp do platformy sesyjnej dla mieszkańców Myszkowa

Interpelacja nr 82/03/2024 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Zwracam się z interpelacją w sprawie zapewnienia mieszkańcom Myszkowa publicznego dostępu do platformy sesyjnej, a w ten sposób umożliwienia monitorowania prac Rady Miasta Myszkowa. Co zawiera ten portal i jakie ma znaczenia dla Miasta Myszkowa „Transparentny Portal Mieszkańca”?

Portal ten, będący automatycznie generowanym narzędziem internetowym, ma za
zadanie zapewnić kompleksowe informacje o działalności Rady. Mieszkańcy mają
dostęp do: kalendariów posiedzeń (aktualnych i archiwalnych), do porządków obrad, projektów uchwał, oraz innych dokumentów, nad którymi prace prowadzone są przez Radnych. Dodatkowo portal miałby udostępniać wyniki wszystkich głosowań Radnych oraz oferować możliwość słuchania lub oglądania transmisji z posiedzeń Rady, dzięki integracji systemu e-Sesja z systemem konferencyjnym i kamerami.
Co należy zrobić? Promować działalność rady miasta w Myszkowie
Link do istniejącej już strony https://myszkow.esesja.pl/ zamieścić na stronie głównej miasta Myszkowa.
Poniżej daję propozycję, gdzie może być link. Ważne, aby był czytelny i widoczny.
Proszę też poinformować mieszkańców w swoich kanałach social, o nowej funkcjonalności
stworzonej dla nas.

Screen ze strony miastomyszkow.pl


Oto co zyskują mieszkańcy dzięki platformie „Transparentny Portal Mieszkańca”.
Mają dostęp do:

1. Głosowań – widzą, kto i jak głosował. Jest to czytelne i widoczne i jest dostępne pod specjalnymi linkami.
2. Interpelacji – Myszków ma wyłączoną taką możliwość, dobrze by była uruchomiona.
3. Posiedzeń i porządków obrad, innym słowem całej Agendy posiedzenia.
4. Całej dokumentacji, jaka jest przekazywana Radnym.
5. Wszystkich dokumentów, skarg, opinii, to co otrzymują radni.

Dlaczego mieszkańcy Myszkowa mieliby mieć utrudniony dostęp do tak ważnych informacji?
Ukrywanie tej strony źle świadczy o władzach miasta.

Uzasadnienie

Zapewnienie publicznego dostępu do „Transparentnego Portalu Mieszkańca” stanowi istotny krok w kierunku budowania transparentności i otwartości samorządu Myszkowa na potrzeby i oczekiwania jego mieszkańców. Umożliwienie śledzenia prac Rady Miasta nie tylko zwiększa zaangażowanie społeczności lokalnej w życie publiczne, ale także wpływa na podniesienie poziomu zaufania obywateli do lokalnych władz.

Dostęp do pełnej dokumentacji z prac Rady, w tym do projektów uchwał, wyników głosowań czy transmisji z posiedzeń, pozwala mieszkańcom na lepsze zrozumienie procesów decyzyjnych oraz na aktywne uczestnictwo w debacie publicznej. Taka otwartość jest również wyrazem nowoczesnego podejścia do zarządzania miastem, gdzie nacisk kładziony jest na przejrzystość, odpowiedzialność oraz dialog z mieszkańcami.

W kontekście dynamicznie rozwijających się technologii informacyjnych i rosnących oczekiwań obywateli
wobec dostępu do informacji publicznej realizacja projektu „Transparentnego Portalu Mieszkańca” wydaje się być nie tylko odpowiedzią na te oczekiwania, ale również inwestycją w przyszłość komunikacji między samorządem a mieszkańcami Myszkowa.