Tomasz Załecki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego -stacja naprawy rowerów

Interpelacja radnego -stacja naprawy rowerów

15.02.2021 roku złożyłem interpelację, dotyczącą samoobsługowej stacji naprawy rowerów w Myszkowie. Uznałem, że punkt taki jest bardzo potrzebny w naszym mieście ( przynajmniej jeden ). Jesteśmy gminą i miastem położonym w centrum Jury Krakowsko – Częstochowskiej, i wszelkie inwestycje poprawiające atrakcyjność turystyczną Myszkowa powinny być naszym priorytetem. Po drugie – coraz więcej osób decyduje się na komunikację rowerową i taki samoobsługowy punkt naprawczy jednośladów bardzo się przyda.

Poniżej moja interpelacja i odpowiedź władz miasta Myszkowa na nią

Cieszyć może fakt, że miasto Myszków dostrzega potrzebę inwestowania w infrastrukturę rowerową w naszym mieście. Mam tylko nadzieję, że rozeznania cenowe szybko zostaną zakończone i samoobsługowa stacja naprawy rowerów będzie mogła służyć myszkowianom i turystom. Wszak pogoda coraz lepsza i rowerów na drogach będzie przybywać.