Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – stacja naprawy rowerów (42/15)

Interpelacja radnego – stacja naprawy rowerów (42/15)

W obliczu dynamicznego rozwoju infrastruktury rowerowej w wielu miastach i gminach jurajskich jestem przekonany, że Myszków również powinien aktywnie włączyć się w ten trend. W związku z tym 15.02.2021 roku złożyłem interpelację w sprawie stworzenia przynajmniej jednej samoobsługowej stacji naprawy rowerów, zlokalizowanej obok Urzędu Miasta Myszkowa. Poprawa dostępności oraz jakości infrastruktury rowerowej to nie tylko kwestia ułatwienia lokalnej komunikacji, lecz także istotny czynnik sprzyjający rozwojowi turystyki w naszym regionie, szczególnie w kontekście naszego położenia w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wierzę, że taka inicjatywa przyniesie liczne korzyści naszej społeczności oraz zachęci mieszkańców i turystów do korzystania z roweru jako ekologicznego i zdrowego środka transportu.

Poniżej moja interpelacja i odpowiedź władz miasta Myszkowa na nią.

Cieszyć może fakt, że miasto Myszków dostrzega potrzebę inwestowania w infrastrukturę rowerową w naszym mieście. Mam tylko nadzieję, że rozeznania cenowe szybko zostaną zakończone i samoobsługowa stacja naprawy rowerów będzie mogła służyć myszkowianom i turystom. Wszak pogoda coraz lepsza i rowerów na drogach będzie przybywać.