Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Kolonia Ręby – Partyzantów – Problem z drogą gruntową przy stacji kolejowej (80)

Kolonia Ręby – Partyzantów – Problem z drogą gruntową przy stacji kolejowej (80)

Z zaniepokojeniem przyjąłem informację na temat niebezpiecznego stanu drogi dojazdowej do stacji PKP w miejscowości Myszków Światowit z Kolonią Ręby. Ulica Partyzantów, która prowadzi do wspomnianego przystanku kolejowego, od lat pozostaje w opłakanym stanie, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców korzystających z tej trasy. Podobnie jak w przypadku ulicy Towarowej w Mrzygłodzie, sytuacja ta wymaga pilnych działań w celu zapewnienia bezpiecznego dojazdu.

Wieloletnia korespondencja z PKP nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, a informacja, że możliwe działania w sprawie drogi zostaną rozważone dopiero po zakończeniu przebudowy linii kolejowej, nie może być satysfakcjonującym rozwiązaniem. Dlatego apeluję o podjęcie radykalnych działań, włączając w to zagrożenie zamknięciem drogi, aby zwrócić uwagę na pilną potrzebę renowacji tej trasy.

Uwzględniając obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz możliwość korzystania z uprawnień przysługujących władzom miasta w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, postuluję wysłanie odpowiedniego pisma do PKP, informującego o planach podjęcia radykalnych kroków w celu rozwiązania problemu.

Dotyczy: Kolonia Ręby – Partyzantów – Problem z drogą gruntową przy stacji kolejowej

Interpelacja nr 80/03/2023 

Z zaniepokojeniem przyjąłem informację na temat niebezpiecznego stanu drogi dojazdowej do stacji PKP w miejscowości Myszków Światowit z Kolonią Ręby. Ulica Partyzantów, która prowadzi do wspomnianego przystanku kolejowego, od lat pozostaje w opłakanym stanie, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców korzystających z tej trasy. Podobnie jak w przypadku ulicy Towarowej w Mrzygłodzie, sytuacja ta wymaga pilnych działań w celu zapewnienia bezpiecznego dojazdu.

Wieloletnia korespondencja z PKP nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, a informacja, że możliwe działania w sprawie drogi zostaną rozważone dopiero po zakończeniu przebudowy linii kolejowej, nie może być satysfakcjonującym rozwiązaniem. Dlatego apeluję o podjęcie radykalnych działań, włączając w to zagrożenie zamknięciem drogi, aby zwrócić uwagę na pilną potrzebę renowacji tej trasy.

Uwzględniając obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz możliwość korzystania z uprawnień przysługujących władzom miasta w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, postuluję wysłanie odpowiedniego pisma do PKP, informującego o planach podjęcia radykalnych kroków w celu rozwiązania problemu.

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.
Zwracam się z interpelacją w sprawie dojazdu do stacji PKP w miejscowości Myszków
Światowit z Kolonią Ręby, dojazd przez drogę Partyzantów – Droga wzdłuż torów kolejowych. Występuje tam podobna sytuacja, jak w przypadku ulicy Towarowej w Mrzygłodzie. Droga do stacji, czyli ul. Partyzantów, jest w bardzo złym stanie, dziurawa, bardzo zniszczona, trwa to od lat Korzystanie z niej stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Sprawę można uregulować i wyjaśnić do końca przy okazji tematu drogi Towarowej w Mrzygłodzie. W związku z tym postuluję, aby Pan Burmistrz użył uprawnień, które mu przysługują w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców, i zagroził zamknięciem tej drogi, jako niebezpiecznej. Może warto wysłać odpowiednie pismo i powiadomić PKP o takich radykalnych planach, ponieważ sytuacja nie może czekać, aż władze PKP „ewentualnie rozważą możliwość wydzielenia geodezyjnego i sprzedaży działki miastu” w bliżej nieokreślonym czasie.

Uzasadnienie
● Podstawowym obowiązkiem władz miasta jest dbanie o dobro mieszkańców. O ich życie i zdrowie w pierwszej kolejności.
● Miasto ma uprawnienia, aby zamknąć drogę, która stwarza niebezpieczeństwo dla mieszkańców.
● Miasto Myszków nie może pozwolić na to, aby mieszkańcy ulegali wypadkom i powinno wynegocjować o wiele szybsze podjęcie decyzji przez PKP.

AKTUALIZACJA: