Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Nowy chodnik przy ulicy Kościuszki w Myszkowie (79)

Nowy chodnik przy ulicy Kościuszki w Myszkowie (79)

Dotyczy: Nowy chodnik przy ulicy Kościuszki w Myszkowie

Interpelacja nr 79/03/2024 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z niedawnym remontem chodnika przy ulicy Kościuszki w Myszkowie,
otrzymałem uwagi od mieszkańców dotyczące celowości oraz konieczności tej inwestycji. Podnoszono kwestie, czy wymiana kostki brukowej była uzasadniona. Krytyka ta pojawiała się również podczas sesji i komisji. Osobiście również podzielam zdanie, że inwestycja ta mogła być zbędna. Dostępne dokumenty i fotografie wskazują, że poprzednia kostka brukowa, mająca około 20 lat, była w dobrym stanie. Nie odnotowano istotnych uszkodzeń ani znacznego zużycia

Mam kilka pytań, które nasuwają się w tej sytuacji:

  • Czy w ciągu ostatnich pięciu lat kwestia chodnika przy ulicy Kościuszki była poruszana na sesji lub w komisji? Z mojej wiedzy wynika, że nie było takich dyskusji, lecz proszę o ewentualne sprostowanie.
  • Czy któryś z mieszkańców Myszkowa złożył wniosek o wymianę kostki? Nie mam informacji o takich
    działaniach ze strony mieszkańców, lecz proszę o korektę, jeśli sytuacja była inna.
  • Czy Pan Burmistrz w przeszłości przedstawił radnym propozycję takiej inwestycji?


Zastanawia mnie, co przyczyniło się do podjęcia decyzji o szybkiej wymianie kostki, zwłaszcza w sytuacji ograniczonych środków budżetowych i innych, pilniejszych potrzeb infrastrukturalnych w centrum miasta. Dlaczego inwestycja ta była realizowana tak szybko, nawet podczas niekorzystnych warunków zimowych, co widoczne jest na zdjęciach z okresu układania kostki. Obawiam się, że za kilka lat mogą pojawić się na niej nierówności i kałuże. Z doświadczenia wiem, że za kilka lat pojawią się problemy. Przy okazji zapytam, na jaki okres jest gwarancja wykonania tej kostki brukowej.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania, co pozwoli na lepsze zrozumienie motywacji i okoliczności przeprowadzenia tej inwestycji.

Za kilka lat ta kostka prawdopodobnie będzie wymagała ponownej wymiany. lub poprawy, co skłania mnie do napisania tej interpelacji, by móc w przyszłości przypomnieć Panu o tej kwestii. Zerkając wówczas na historię interpelacji, można będzie zauważyć, że przeprowadzono inwestycje, które okazały się nietrafione i były realizowane bez zgody rad. Dołączam zdjęcia z Google Maps oraz ze strony internetowej, które ilustrują omawiany temat.


Pragnę również zadać dwa końcowe pytania dotyczące realizacji tego projektu. Czy szybkie tempo prac nad inwestycją było skonsultowane z projektantem krajobrazu lub inżynierem ruchu, co pozwoliłoby dostosować projekt do obowiązujących przepisów, standardów i najlepszych praktyk? Dodatkowo, interesuje mnie, czy obecne położenie kostki jest zgodne z prawem, ponieważ mam wątpliwości co do jego legalności.


Poniżej krótka informacja dostępna na wyciągnięcie ręki z „internetu”.


W przypadku ścieżek rowerowych połączonych z chodnikami, odpowiedni układ kostki brukowej jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody zarówno pieszych, jak i rowerzystów. Aby wyraźnie oddzielić te dwie strefy i ułatwić użytkownikom identyfikację odpowiedniego obszaru, stosuje się różne metody, w tym różnicowanie koloru, tekstury oraz wzoru układania kostki brukowej. Oto kilka przykładów takich rozwiązań:

Różnica kolorów: Najbardziej rozpowszechnioną metodą jest zastosowanie kostki brukowej w różnych kolorach dla ścieżki rowerowej i chodnika. Na przykład, ścieżka rowerowa może być wyłożona czerwoną kostką, a chodnik – szarą lub beżową. Dzięki temu łatwo jest odróżnić jedną strefę od drugiej.
Różnica tekstur: Inna metoda to zastosowanie kostki o różnej teksturze. Chodniki mogą być wyłożone kostką gładką, podczas gdy dla ścieżek rowerowych wybiera się kostkę o szorstkiej powierzchni. Ta różnica w teksturze jest wyczuwalna nawet pod nogami lub kołami, co pomaga w orientacji.
Wzory układania: Można również stosować różne wzory układania kostki brukowej.
Proste linie lub układ równoległy do kierunku ruchu mogą oznaczać ścieżkę rowerową,
natomiast chodnik może mieć kostkę ułożoną w bardziej skomplikowany wzór, na przykład
w jodełkę lub kosz.
Oznaczenia poziome: Dodatkowo, na ścieżkach rowerowych i chodnikach mogą być naniesione oznaczenia poziome, takie jak symbole rowerów czy linie rozgraniczające, co dodatkowo podkreśla ich przeznaczenie i ułatwia orientację.
Zastosowanie obrzeży: W niektórych przypadkach, między ścieżką rowerową a chodnikiem montowane są także specjalne obrzeża, które fizycznie oddzielają te dwa obszary. Obrzeża mogą być wykonane z tego samego materiału co kostka, ale o różnych kolorach lub teksturach.
Należy pamiętać, że każde rozwiązanie powinno być dopasowane do lokalnych warunków
i potrzeb użytkowników. Według jakich wytycznych ta kostka została ułożona na ulicy
Kościuszki – nie wiem. Może ktoś sobie taką zażyczył ?
Jak wygląda poprawnie ułożenie kostki brukowej

Jak wygląda ścieżka rowerowo – piesza wybudowana kilka miesięcy temu w Myszkowie przy ulicy Kościuszki.


Uzasadnienie:

Nie będą pisać jak ma wyglądać chodnik dla pieszych i rowerzystów, Nie będą pisał o znaczeniu rady, Pan to wszystko wie Panie Burmistrzu. Powiem tylko że nie tak dawno dookoła Myszkowa np. w drodze do Poraja i w drodze do Żarek powstały nowe chodniki. Wystarczyło wyjść i się przyjrzeć jak zostały zbudowane, jak są oznaczone odpowiednio.