Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Ulotki reklamowe

Ulotki reklamowe

Dotyczy: Zamówienie ulotek reklamowych dla Urzędu Miasta

Dobry gospodarz poprawnie planuje budżet. Przygląda się wpływom i wydatkom. Jest gospodarny
i oszczędny. Nie szasta pieniędzmi. Czy nasi włodarze miejscy cechują się tymi zaletami? Sprawa zamówienia ulotek reklamowych dla Urzędu Miasta zdaje się temu przeczyć.

Interpelacja nr 14/4/2/2020 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Zwracam się do Burmistrza Miasta Myszkowa z prośbą o udzielnie odpowiedzi na pytanie:

Dlaczego ulotki reklamowe są zakupione za cenę dziesięciokrotnie wyższą niż cena rynkowa? 

Poniżej prezentuję umowę na wykonanie ulotek: Koszt 5473,50 zł !!

ftp://umowy.miastomyszkow:Umowy123@miastomyszkow.pl/2019/26.pdf

Rozumiem, iż została dopełniona procedura wysłania kilku maili do firm, ale to nie jest argument. 

W trosce o stan finansów naszego miasta oraz właściwe wydatkowanie środków przeznaczonych na rozwiązywanie bardzo konkretnych problemów powoduje wątpliwości, które znalazły odzwierciedlenie w pytaniach jak wyżej.  Wobec powyższego proszę o udzielenie informacji na powyższe pytania. 

Uzasadnienie  

Ulotki, które zostały zamówione przez Urząd Miasta Myszkowa, kosztują średnio między 300 zł  a 500 zł brutto wraz z projektem. Umowa, która została sporządzona, jest zbyt ostra. Gwarancja trwałości na 12 miesięcy, zresztą niepotrzebna, odstraszy większość firm. Dodatkowo 250 gram na zwykłą ulotkę to zdecydowanie za dużo – 135 gram będzie wystarczające.