Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Mieszkanie PLUS

Mieszkanie PLUS

Dotyczy: Mieszkanie PLUS

Nie potrzeba nikogo przekonywać, że własne mieszkanie to marzenie niejednej polskiej rodziny, zwłaszcza młodej i niezbyt zamożnej. Aby zaspokoić choćby częściowo popyt na własne lokum, rząd proponuje program MIESZKANIE PLUS. Jak wygląda realizacja tego programu w Myszkowie?

Interpelacja nr 10/20/11/2019

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Zwracam się do Pana Burmistrza o odpowiedź na poniższe pytania: 

  • Czy w naszej gminie są plany przystąpienia do programu „Mieszkanie PLUS” ?
  • Czy w poprzednich latach, odkąd jest program „Mieszkanie PLUS”, miasto składało pisemnie propozycję przystąpienia do programu ? 
  • Jakie kroki miasto zrobiło, aby skorzystać z takiej pomocy ?

Jeśli była składana ww. propozycja, to proszę o udostępnienie dokumentacji. 

  • Czy Miasto Myszków jest w posiadaniu nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne, w której może być realizowana inwestycja co najmniej kilkudziesięciu mieszkań? 
  • Czy były wykonywane jakieś zadania przez ostatnie lata z tym związane?

Uzasadnienie  

Wiem, że wymaga to spełnienia szeregu określonych warunków formalnych i finansowych, ale uważam to za priorytet. Zapotrzebowanie na mieszkania jest ogromne i nie trzeba tu chyba przekonywać miasta, aby starało się przystąpić. Natomiast martwi mnie brak zainteresowania programem ze strony miasta.
O korzyściach z przystąpienia do programu i współpracy więcej na stronie: