Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej w Myszkowie

Interpelacja radnego – dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej w Myszkowie

02.04.2020 roku złożyłem interpelację dotyczącą dezynfekcji miejsc użyteczności publicznej w Myszkowie. Uznałem, że jest to konieczne działanie ze względu na postępującą ilość zakażeń koronawirusem. Przystanki komunikacji miejskiej, wiaty, ławki powinny być stale i na bieżąco dezynfekowane, co moim zdaniem pozwoli nam uniknąć najgorszego i ograniczy epidemię .

Poniżej zamieszczam moją interpelację, jak tylko będzie odpowiedź władz miejskich, od razu ją tutaj udostępnię

Wszystkie moje interpelacje dostępne są również tutaj

Mamy oto odpowiedź władz miasta Myszkowa na moją interpelację . Miasto w zasadzie pozytywnie podeszło do mojej prośby. 9 kwietnia dokonano pierwszej dezynfekcji urządzeń przystankowych, kolejne będą dokonywane w maju i czerwcu. Miasto planuje też dezynfekcje ławek.

Uważam, że działania władz miasta są słuszne, i ciesze się, że mnie posłuchano. Można sobie jednak życzyć tylko jeszcze, aby działania dezynfekcyjne były cykliczne, częstsze ( przynajmniej raz w tygodniu ) i obejmowały większość miejskiej , ulicznej infrastruktury z zakresy drobnej architektury.

Ponizej całą odpowiedź władz miejskich na omawianą interpelcaję