Tomasz Załecki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – obieg dokumentów

Interpelacja radnego – obieg dokumentów

W dniu 09.04.2021 roku złożyłem interpelację, związaną z przekazywaniem radnym dokumentacji dotyczącej nadchodzących sesji Rady Miasta w Myszkowie. Poniżej zamieszczam tą interpelację.

Oczekuję po prostu od władz miasta – szczególnie Pana Burmistrza, że wszystkie dokumenty sesyjne będziemy otrzymywać w takim terminie byśmy mogli zapoznać się z ich treścią .

23 kwietnia 2021 roku otrzymałem odpowiedź władz miasta Myszkowa na moje pismo. Przedstawiam ją państwu poniżej

Przyjmuje do widomości odpowiedź władz Myszkowa na moją interpelację, ale z odpowiedzią powyższa się nie zgadzam. Uważam, co powtarzam i podkreślam, że wszystkie dokumenty sesyjne – a więc i sprawozdania okresowe burmistrza z jego działań urzędowych, powinny być udostępniane radnym na piśmie i odpowiedni wcześniej. sprawni to prace Rady i pozwoli radnym na akuratniejsze wypełnianie ich obowiązków. Szkoda że Pan Burmistrz Żak zdaje się tego nie rozumieć.