Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Kryzys humanitarny na sesji Rady Miasta Myszkowa: Polityczne rozgrywki przeszkodziły w pomocy uchodźcom z Ukrainy

Kryzys humanitarny na sesji Rady Miasta Myszkowa: Polityczne rozgrywki przeszkodziły w pomocy uchodźcom z Ukrainy

Chciałbym podzielić się z Państwem refleksjami dotyczącymi sesji Rady Miasta Myszkowa, która miała miejsce 3 marca 2022 roku. Jestem głęboko zaniepokojony ciągłym upolitycznieniem oraz brakiem rzetelności w działaniach podejmowanych przez naszą Radę. Na sesji tej zabrałem głos w celu poruszenia istotnych kwestii dotyczących pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz inicjatyw zmierzających do poprawy funkcjonowania naszego miasta. Jednakże napotkałem na niechęć oraz brak zrozumienia ze strony niektórych członków Rady, co jest niezmiernie przykre. 

Zastanawiam się, dlaczego radni czasami nie mogą uchwalić ważnych spraw wspólnie. Problemem wydaje się to, kto składa wniosek, powstaje niewłaściwa rywalizacja. Niektóre osoby chcą, aby ich zdanie zawsze dominowało. Wysuwają kontra wnioski, spierają się, czyj wniosek jest ważniejszy. W ten sposób zniechęcają radnych do podejmowania kolejnych inicjatyw, ponieważ ci radni obawiają się, że ich inicjatywa będzie w sposób nieładny blokowana albo przejęta przez kogoś innego. Stąd polecam składanie pisemnych interpelacji, ponieważ w nich przedstawiam własne zdanie, nie muszę nikogo o nic pytać, no i istnieje obowiązek uzyskania odpowiedzi w ciągu 14 dni. Żałosne są też postawy obrażania się na radnego, który zgłasza jakiś dobry pomysł.

Chcę poniżej pokazać Państwu, jak można blokować dobre inicjatywy na przykładzie właśnie tematu pomocy Ukrainie.

Po pierwsze, owszem, inicjatywa wyszła z mojej strony, lecz nie miałem zamiaru budować dzięki temu własnej pozycji, tylko poprosiłem mój klub, abyśmy wspólnie podjęli się takiego zadania. Zaprezentowałem nasze stanowisko, mając nadzieję, iż zostanie ono ciepło przyjęte, ponieważ we wszystkich miastach Polski podobne inicjatywy spotykają się ze zrozumieniem, a nawet entuzjazmem. Pamiętacie Państwo zapewne ten zryw serc wielu Polaków, kiedy Putin rozpoczął pełnoskalową wojnę z Ukrainą i kiedy rozpoczął się exodus uchodźców wojennych, głównie kobiet i dzieci. Podczas sesji wystąpiłem z propozycją dotyczącą szerokiego pakietu pomocowego dla tych uchodźców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Niestety, moje starania spotkały się z oporem ze strony niektórych radnych oraz burmistrza, co utrudniło podjęcie konstruktywnej dyskusji na ten temat. Pan Burmistrz wyraźnie bał się, że uchodźcy pozostaną w Myszkowie na stałe. Nie było to honorowe zachowanie. Dodatkowo, próbując przedstawić propozycje pomocowe, napotkałem na opór ze strony przewodniczącego Rady, który wykazał się brakiem otwartości na nasze inicjatywy, a potem zaraz próbował przeforsować własne pomysły. Niestety, sytuacja na sesji była wyjątkowo trudna, a próby porozumienia i wspólnego działania zostały zepchnięte na boczny tor przez polityczne rozgrywki oraz brak współpracy.

Warto podkreślić, że pomimo moich usilnych starań, nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie konkretnych działań na rzecz uchodźców ukraińskich. A były to:

 1. Postulat, aby mieszkańcy Myszkowa, którzy z dobroci serca przyjmują do swoich domów Ukraińców, mogli zostać na razie zwolnieni z opłat gminnych, w szczególności z opłat odbioru odpadów komunalnych. Wiele gmin to wprowadziło i mieszkańcy byli bardzo wdzięczni.
 2. Zapewnienie uchodźcom na jakiś czas bezpłatnej komunikacji miejskiej w Myszkowie.
 3. Możliwość korzystania przez nich bezpłatnie z oferty Domu Kultury i MOSiR-u.

Wielu radnych wydawało się bardziej zainteresowanych wykazaniem swojej politycznej przewagi niż rzeczywistą pomocą potrzebującym. W jednym zdaniu potrafili skrytykować mnie, że niby składam wniosek polityczny, a jednocześnie na tym samym wdechu przedstawiać swój wniosek. Albo nagle w środku dyskusji o pomocy uchodźcom ktoś wtrącał zupełnie inny temat, np. budowy jakiejś ulicy. Miałem wrażenie, że istota problemu leży w tym, że to nie oni wpadli na pomysł złożenia takiego wniosku, tylko radni PiS-u. I tak znowu polityka oraz małostkowość niektórych osób przeszkodziły w dobrych, potrzebnych działaniach.

Uważam, że nadszedł już czas, abyśmy jako Rada Miasta Myszkowa zjednoczyli się w dążeniu do rozwiązania istotnych problemów społecznych, zamiast uprawiania politycznych gier i przepychanek. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie wsparcia tym, którzy go potrzebują, bez względu na różnice polityczne. Jestem głęboko przekonany, że nasze miasto może okazać się wzorem solidarności i współczucia dla uchodźców oraz innych potrzebujących. Mam nadzieję, że kolejne sesje Rady będą bardziej skupione na realnych działaniach oraz wspólnym dążeniu do dobra naszej społeczności, ponieważ tym razem Rada naprawdę nie potrafiła stanąć na wysokości zadania. Niby wszyscy byli „za” pomocą uchodźcom, ale w końcu wniosku nie przegłosowano i miasto nie zapewniło im konkretnej pomocy.

Poniżej zamieszczam link do filmu z obrad. Mogą się Państwo sami przekonać, jak to wszystko w szczegółach wyglądało.

Link

https://esesja.tv/transmisja/24607/xlvii-sesja-rady-miasta-w-myszkowie-3032022.htm

https://esesja.tv/transmisja/24607/xlvii-sesja-rady-miasta-w-myszkowie-3032022.htm

https://zalecki.pl/wp-content/uploads/2024/03/Protokol-XLVII-3.03.22r.pdf

Radny p.Tomasz Załęcki powiedział, że ma kilka tematów. Pierwszy temat dotyczący pomocy uchodźcom. Chciałbym tutaj pana burmistrza uspokoić, że są miasta, które wdrożyły już pomoc w postaci ulgi i obniżki opłat komunalnych. Mianowicie ulga w postaci bonu na wodę, na śmieci, też na opłaty sanitarne. Jest to w miejscowości Chełm, można sobie wejść na stronie internetowej miasta, zobaczyć, jakiś czas temu miasto to wdrożyło, zgodnie z prawem działa to i tak, że wszystkie pana burmistrza obawy, jeżeli chodzi o sprawę dotyczącą właśnie tych opłat komunalnych wydaje mi się, że mogą się już rozwiać. Tutaj pod tym kątem nie ma pan już powodów do obaw, że jest to niezgodne z prawem, albo, że są jakieś tam inne rzeczy.
Są miasta, które to wdrożyły, ogłosiły to na swoich stronach. Bardzo to było pozytywnie przyjęte przez społeczność tych miast, między innymi miasto Chełm. Chciałbym teraz tak, jak mówiłem wcześniej, chciałbym złożyć tutaj informację, że z inicjatywy klubu Prawa i Sprawiedliwości składamy prośbę do pana burmistrza aby przygotował projekty uchwał dotyczące poniższych wniosków i już te wnioski dyktuję. Pierwszy wniosek to jest propozycja, aby mieszkańcy naszego miasta, którzy nieodpłatnie, z dobroci serca przyjmują pod swój dach, do swojego domu uchodźców z Ukrainy, aby mogli zostać zwolnieni z opłat na rzecz gminy, między innymi opłaty komunalne, opłaty odnośnie odpadów komunalnych, opłaty odnośnie wody i nieczystości. Tego typu działania są wdrażane w innych samorządach. Drugi wniosek. Prosimy o wprowadzenie bezpłatnych przejazdów autobusami miejskimi dla uchodźców z Ukrainy. Trzeci wniosek. Prosimy o to, aby zwolnić z opłat za korzystanie z usług MDK i MOSiR w Myszkowie dla uchodźców z Ukrainy. Proszę o przygotowanie pod głosowanie poniższej prośby, tej inicjatywy klubu radnych PiS. Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że uważa, że nie trzeba tych wniosków głosować. Są te wnioski zapisane. Proszę zwrócić uwagę, że w oświadczeniu pana burmistrza z okresu międzysesyjnego znajduje się informacja, że pan burmistrz zrezygnował z przeprowadzenia gali „Promotor”, nie ma Dni Myszkowa z myślą o przeznaczeniu właśnie tych pieniędzy na pomoc. Ja bym przychylał się do tego, co powiedział pan burmistrz i pan radny Adam Zaczkowski. Przecież na komisjach i tak to omówimy, może to nie muszą być uchwały, niektóre rzeczy pewnie zależą od decyzji pana burmistrza.
Radny p.Tomasz Załecki powiedział, że przewodniczący myli pojęcia. Co innego jest, jeśli pan burmistrz bierze środki i oszczędza, aby niektóre imprezy, wycofać się z nich, a co innego jest deklaracja radnych, którzy są za tym, aby pan burmistrz przygotował uchwały dotyczące tych trzech punktów. Bardzo proszę o przygotowanie wniosku pod głosowanie.

Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że chce dopytać czy to muszą być uchwały panie burmistrzu? Czy może to być (…)wypowiedź niezrozumiała) w tych tematach, o których mówił pan Załęcki?

Radny p.Tomasz Załęcki powiedział, że to już zostawione jest panu burmistrzowi. Ja chciałbym, aby radni dzisiaj podjęli taka decyzję, aby mogli zagłosować w tej sprawie. Bardzo proszę pana przewodniczącego o to, żeby…

Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że radny reprezentuje klub PiS. Przede wszystkim prawo. Tyle razy żeśmy mówili, że nie głosujemy wniosków. Na samym początku one są wypracowane. To jest to samo, co powiemy i też jest zapisane, idzie w świat. Proszę pana ja się z tą Ukrainą symbolizuje, proszę spojrzeć, kamerę na mnie skierować, to widać. Jestem dumny z mieszkańców Myszkowa, jak zorganizowali tą pomoc. Nieraz pomoc jest cicha, wielu ludzi nie tworzy teatru, tylko pomaga.

Radny p. Tomasz Załecki powiedział, że prosi o to, aby pan burmistrz przygotował uchwały. Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że pan burmistrz przygotuje. Panie burmistrzu czy pan się zobowiązuje, że na komisje przedstawi nam pan jakieś wnioski?

Radna p.Halina Skorek-Kawka powiedziała, że chciała tylko zaznaczyć, że to jest punkt wnioski i oświadczenia radnych. Ciągle są dyskusje w tym punkcie czy poddać pod głosowanie te wnioski i oświadczenia, jeżeli sobie radny życzy. Moje jest takie zdanie, że po to jest ten punkt wnioski i oświadczenia radnych, nie burmistrza, nie przewodniczącego rady. Wnioski i oświadczenia radnych. Więc moje jest takie zdanie, że kiedykolwiek się radny zgłasza z jakimś wnioskiem czy oświadczeniem tak, jak to czyni w tej chwili pan radny

Tomasz Załęcki i sobie życzy, aby wniosek jego został poddany pod głosowanie, to pan po prostu wniosek powinien poddać pod głosowanie. Pan może blokować tutaj głosowania. Już nie raz w tym temacie były dyskusje, sprzeczki i proszę państwa skończymy z jakimiś kombinacjami. Są to wnioski i oświadczenia radnych. Radny sobie życzy, aby pan przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek i pan ma obowiązek ten wniosek poddać pod głosowanie. Czy on przejdzie czy nie przejdzie to zadecydują radni. Panie przewodniczący naprawdę zakończmy już tą dyskusję w tym temacie i proszę poddać pod głosowanie.

Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że tłumaczyła pani mecenas, że możemy zmienić regulamin.

Radna p.Halina Skorek-Kawka zapytała po co ten punkt jest? Wyrzućmy ten punkt. Jeżeli to są wnioski i oświadczenia radnych, radny sobie życzy czy na komisji czy tutaj na sesji, aby został wniosek poddany pod głosowanie, to pan jako prowadzący obrady nie decyduje, jakie będzie głosowanie. Pan ma tylko obowiązek każdy wniosek radnego poddać pod głosowanie. Po to jest ten punkt przede wszystkim.

Radna p.Małgorzata Skinder powiedziała, że przysłuchuje się tej wypowiedzi i bardzo mi się nie podoba pana zachowanie. Wypowiedzi są wysoce niestosowne. Popieram tutaj oczywiście wypowiedź pani Haliny Skorek-Kawki.

Radna p. Zofia Jastrzębska powiedziała, że może znajdzie tutaj jakieś rozwiązanie. Statut i regulamin układają wszyscy radni. Wszyscy radni zatwierdzali ten regulamin i statut. W związku z tym, jeżeli jesteśmy w większości, jest nas więcej, jest nas dużo, również chyba możemy w tej kwestii odstąpić od tego regulaminu. To jest moje zdanie. Proponuję przegłosować wniosek czy możemy głosować za wnioskiem pana radnego Załęckiego. Czy państwo mnie rozumieją? Proponuję przegłosować, stawiam wniosek o przegłosowanie czy państwo wyrażają zgodę na przegłosowanie wniosku pana Załęckiego, a jako drugi element będzie, jeżeli państwo wyrażą zgodę, będzie głosowanie samego wniosku. Moim zdaniem możemy odstąpić od regulaminu.

Radna p.Beata Pochodnia powiedziała (…)wypowiedź niezrozumiała). Po prostu coś strasznego. Została wprowadzona dyskusja na temat udzielenia pomocy uchodźcom, ludziom dotkniętych tak straszną tragedią. Jest to niepoważne, żeby w tym miejscu dochodziło do takich kłótni. Wnioski o udzielenie pomocy są tak oczywiste, że powinno się to tak naprawdę podejmować przez aklamację, a nie jakieś głosowanie i przygotowanie uchwał. Mamy deklarację burmistrza, że co do tych dwóch punktów (…)wypowiedź niezrozumiała) wprowadzono w tej chwili punkt dotyczący(…)wypowiedź niezrozumiała) MDK-u, tak naprawdę według mnie jest w ogóle bezzasadne, zwłaszcza, że zajęcia już są prowadzone, tam są ogłoszenia, więc nie ma problemu. Jeżeli chodzi o MOSiR również problemu takiego 31 nie widzę. Myślę, że absolutnie niepotrzebne jest tutaj podejmowanie uchwał przez radę miasta. Jeśli chodzi o ten punkt dotyczący zwolnienia z opłat mieszkańców mam tutaj trochę odmienne zdanie. Według mnie w tej chwili wszystkie środki powinniśmy przeznaczyć na pomoc uchodźcom. Przepraszam bardzo, ale według mnie nie jest to jeszcze ten moment, gdzie te środki powinniśmy przeznaczać na pomoc naszym mieszkańcom. Wiadomo, że ten budżet będzie musiał być zasypany, jeżeli mieszkańcy zostaną zwolnieni z tych opłat innymi środkami, aby wszystkie środki, jakie mamy, być może trzeba będzie poczekać (…)wypowiedź niezrozumiała) tudzież paragrafów i nie tylko z imprez, ale i innych obszarów, żeby udzielić pomocy naszym mieszkańcom. Jeżeli sytuacja się rozwinie i będziemy wiedzieć, że u naszych mieszkańców przebywają uchodźcy w określonej liczbie i rzeczywiście będzie to na tyle trudne, bo jeżeli chodzi o opłaty śmieciowe, to ja tu w ogóle nie czuję problemu, ponieważ te opłaty póki co nie wzrastają, ludzie i tak by za to płacili. Jeżeli chodzi o korzystanie z wody, to jeżeli będziemy (…)wypowiedź niezrozumiała) i będą mieszkańcy zgłaszać, że nie dają rady, a chcą pomagać, wtedy będziemy się nad tym jak najbardziej zastanawiać i takiej pomocy udzielać. Póki co według mnie wszystkie środki winny być przeznaczone na pomoc uchodźcom. Takie jest moje zdanie w tym temacie. Uważam, że jest czymś absolutnie nie na miejscu dyskusja o głosowaniu bądź nie głosowaniu. My wszyscy chcemy pomóc. Nasze deklaracje, że to, o co pan prosi czyli komunikacja miejska, ja zdecydowanie popieram. Bezwzględnie przejazdy powinny być darmowe. Korzystanie z jakichś ośrodków naszych kulturalnych, sportowych bezwzględnie powinny być darmowe. Nie wiem czy potrzebujemy jakiegokolwiek papieru na to. Jeżeli ze względów formalnych będzie to konieczne, to trzeba będzie, jeżeli nie to po prostu odstąpmy od takiej rzeczy, bo to jest nieistotne. Takie jest moje zdanie w tym temacie. Bez sensu jest w tej chwili jakieś głosowanie, bo to ani czas ani miejsce i to jest nikomu niepotrzebne. Bezwzględnie popieram stanowisko pana radnego w części tych wniosków, które złożył, ten jeden wniosek jeszcze nie teraz, ponieważ póki co odruch serca wszystkich naszych mieszkańców jest spontaniczny, mieszkańcy są otwarci i póki co poczekajmy z przeznaczeniem środków dla mieszkańców, kierujmy je do fali uchodźców. Jeżeli jestem przy głosie, bo nie chciałabym zabierać drugi raz, chciałabym złożyć wniosek do pana burmistrza i bardzo prosić o przygotowanie i ogłoszenie jeszcze w tym roku postępowania przetargowego na wykonanie projektu budowy ulicy Projektowanej. Panie burmistrzu nie ma innej możliwości zrobienia nawierzchni tej ulicy, jak tylko w technologii bitumicznej z uwagi na uwarunkowania tej ulicy jak i generalnie z uwagi na to, jak ona jest długa. W związku z tym bardzo proszę, ponieważ ja odbieram dziesiątki telefonów od mieszkańców, którzy już wiele lat borykają się z niesamowitym problem ubytków na tej ulicy. Wniosek ten jest zasadny dlatego, że mamy tam już zakończoną budowę gazociągu, mamy już zakończoną budowę wodociągu, więc pozostał ostatni etap, budowa samej drogi. Bardzo pana burmistrza proszę, to nawet być może nie będzie jeszcze skutkowało (…)wypowiedź niezrozumiała) środków finansowych do budżetu w tym roku, bo wiemy, że postępowania są w toku, że samo przygotowanie postępowania też trwa, potem wykonanie, pewnie się przesunie na przyszły rok. Ja bym bardzo prosiła, żeby postępowanie przygotować jeszcze w tym roku, żeby nadać już tej procedurze bieg z uwagi na to, że sytuacja na tej drodze jest naprawdę fatalna.

Radny p.Tomasz Załęcki powiedział, że odniesie się do pani radnej, pani Beaty. Jest to troszkę nie kulturalne, że wchodzi pani w dyskusję na temat pomocy uchodźcom i korzysta pani z okazji i zmienia pani tematy na inne. Jest od tego kolejność i kultura wymaga, aby z tego korzystać. Druga sprawa. Nie wiem, jak przyjmie pani wniosek pan przewodniczący, proszę mi nie przerywać, bo ja pani nie przerywałem, kultura tego wymaga. Nie wiem, jak przyjmie pani wniosek pan przewodniczący, który teraz powiedział, że on wniosków nie będzie przyjmował. Wracając do pomocy uchodźcom. Panie przewodniczący składam 32 oświadczenie. Oświadczenie możemy złożyć i możemy je przegłosować. Było to stosowane ostatnio, kilku radnych z tego korzystało i tutaj nie ma z tym problemu.

Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że apel do pana burmistrza. Radny p.Tomasz Załęcki powiedział, że składa oświadczenie. Klub Prawa i Sprawiedliwości składa oświadczenie, aby wyrazić wolę, aby pan burmistrz przygotował trzy projekty uchwał odnośnie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Wymieniłem je tutaj w poprzednim punkcie, chyba już nie muszę wymieniać, powiem tylko w skrócie. Pierwszy punkt. Umożliwienie korzystania bezpłatnie z komunikacji miejskiej. Drugi punkt. Umożliwienie korzystania z usług MDK oraz MOSiR-u. Trzeci punkt, aby przygotować uchwłę dotyczącą obniżki opłat usług komunalnych. Bardzo proszę o przegłosowanie tego oświadczenia. Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że chciałby, aby się wszyscy radni wypowiedzieli w tej dyskusji.

Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że nie wie czy może w tym miejscu, bo chciała się wypowiedzieć ad vocem wypowiedzi pani radnej Beaty Pochodni. Czy ja mogę w tym miejscu? Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że może zakończmy ten temat, a potem będziemydalej procedować.

Radny p.Tomasz Załęcki poprosił o głosowanie.

Radny p. Sławomir Jałowiec powiedział, że chce się zwrócić do wszystkich radnych i pana przewodniczącego o możliwość rozważenia powrotu do pracy w trybie stacjonarnym, ponieważ te sesje i komisje, które są w trybie zdalnym, takie mamy efekty, jakie mamy, że wyrzuca niektórych, niektórzy tracą łączność. Dzisiaj straciłem łączność na bodajże 5 minut i machnąłem ręką, bo trudno, siła rzeczy martwych. Natomiast to jest taki wniosek, prośba do pana przewodniczącego oraz wszystkich radnych, żeby się pochylić nad tym tematem i powrócić do pracy w trybie stacjonarnym. Tym bardziej że od 1 marca petenci już mają możliwość wejścia do urzędu i tak dalej. Powinniśmy to przeanalizować i wrócić, to jest jedna sprawa. Druga sprawa. Korzystając z tego, że jestem przy głosie, chciałem się zgłosić z prośbą do pana burmistrza, bo w trakcie trwania dzisiejszej sesji rady miasta, miałem telefon od mieszkańca z ulicy Spółdzielczej, że na tej drodze lokalnej, w okolicy na wysokości garaży był próg zwalniający, który zniknął tej nocy, nie wiadomo co się z nim stało czy go skradziono czy wyrzucono, zostały tylko same śruby. Ja nie mogę tego potwierdzić, natomiast zgłaszam ten temat, ponieważ mieszkaniec dzwonił i prosił o interwencję w tej sprawie i w związku z tym proszę również pana burmistrza, żeby odpowiednie służby się tym zajęły i stwierdziły czy rzeczywiście tak jest i ewentualnie podjęły stosowne decyzje.

Radna p.Iwona Skotniczna powiedziała, że nie chce przeciągać dyskusji. Mamy sytuację, jaką mamy, wiemy, że bardzo wielkie nieszczęście dotknęło naszych sąsiadów. Prosiłabym, żebyśmy, bo jeżeli chodzi o spontaniczność naszych mieszkańców i Polaków w ogóle jest wspaniała. Ja tylko bym sobie życzyła, nie wiemy, jak długo ten konflikt będzie trwał, jak długo ta wojna będzie trwała, oby jak najszybciej się skończyło, ale wiedząc z kim mamy do czynienia, może to być różnie. W związku z tym chciałbym, żeby to zaangażowanie, ta chęć pomocy trwała przez cały czas i rozłóżmy te siły tak, żeby pomagać i nie chciałbym, żeby to 33 było jakimś źródłem zadrażnień. Lepiej więcej robić, a mniej mówić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, żeby uniknąć na przyszłość sytuacji, że ten punkt wnioski i zapytania radnych albo go całkowicie zlikwidować tak, jak mówiła radna Skorek albo faktycznie głosować. Trudno, żeby raz były poddawane głosowaniu wnioski, a innym razem nie. Usystematyzujmy to, bo to jest dla dobra pracy naszej rady, naszego wizerunku w oczach naszych mieszkańców. Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że on myśli, że wszyscy radni są zgodni odnośnie pomocy. Chodzi tylko, że ja tu jestem takim policjantem sesyjnym. Wtedy żeśmy przyjmowali apel do pana burmistrza z naszymi wnioskami. Wniosków jako takich, żeśmy nie głosowali. Od tego jesteśmy radnymi, od tego mamy tutaj całe prezydium, przewodniczących klubów, że możemy się spotkać i zmienić regulamin. Tylko zmiana regulaminu, to nie jest kwestia dwóch dni czy tygodnia. Jest to tak wszystko oczywiste, że ja nie rozumiem, za przeproszeniem, głosowania.
Radny p.Tomasz Załęcki powiedział, że jeżeli jest to tak oczywiste, że są wszyscy zgodni,
chociaż tutaj słyszałem różne opinie, że nie każdy się z tym zgadza, proszę o głosowanie tego
oświadczenia.

Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że zaraz podda pod głosowanie. Ja też się zwracam,
jeżeli państwo uważacie, że wnioski i oświadczenia radnych powinniśmy głosować, składam
wniosek do głosowania, żebyśmy my jako radni oddali dietę miesięczną na pomoc
mieszkańcom Ukrainy, którzy przebywają.

Radna p.Iwona Skotniczna powiedziała, że ją wyrzuciło. Po mojej wypowiedzi odnosił się
pan przewodniczący do tych słów i nie wiem, bo ja po prostu nie słyszałam.
Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że postawił wniosek, żebyśmy jako radni miasta
Myszkowa oddali miesięczną dietę.

Radny p.Eugeniusz Bugaj powiedział, że w tej sytuacji pan przewodniczący sam sobie
zaprzecza skoro we wnioskach składa kolejny wniosek. Wprowadźmy trochę normalności,
pan jest wykształconym człowiekiem, świadomym, zna pan regulamin rady miasta, którego
każe nam wszystkim przestrzegać. Bardzo proszę, ja wiem, że emocje zaczynają u nas grać
i niepotrzebnie. Ten fakt, złożenia wniosku przez radnego Załęckiego nie powinien nas
poróżnić w tej tematyce. Przejdźmy przez aklamację do następnego punktu i myślę, że pan
Tomasz też będzie zadowolony. Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że też tak uważa, że przez aklamację to powinno być.

Radny p.Tomasz Załęcki zwrócił się do pana przewodniczącego, że czeka na głosowanie
oświadczenia.
Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że rozumie, że radni nie chcą głosować mojego
wniosku?
Radny p.Tomasz Załęcki powiedział, że nie wie na co my czekamy, dlaczego jest tutaj jakiś
problem. Panie przewodniczący rady, już po raz trzeci wyraził pan zgodę, że pan to zrobi,
więc czekamy na głosowanie tego oświadczenia. Bardzo proszę. Pani Magda wpisze, a my
34 zagłosujemy. Dziękuję uprzejmie, czekamy. Chciałem tylko przypomnieć, że mam jeszcze
dwa punkty do omówienia po głosowaniu. Jest jakiś porządek tutaj na sesji i chciałbym z tego
korzystać. Zgłosiłem się pierwszy, powiedziałem, że miałem kilka punktów, pierwszy to jest
głosowanie, mam jeszcze kilka punktów następnych.

Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że chce złożyć swoje oświadczenie, że jest za
pomocą mieszkańcom Ukrainy, natomiast nie będzie brał udziału w głosowaniu ze względu
na procedurę formalną.

Radna p.Beata Pochodnia powiedziała, że chciała tylko złożyć oświadczenie w imieniu
swojego klubu. Nie będziemy brać udziału w łamaniu regulaminu. Nie będziemy brać udziału
w tym głosowaniu, ale zdecydowanie popieramy wszelką pomoc, jakiej gmina może udzielić
uchodźcom i sami do tej pomocy się przyłączamy.

Głosowano w sprawie: Oświadczenie Klubu Radnych PIS o pomoc dla uchodźców z Ukrainy o przygotowanie projektów uchwał w sprawie: 1. Umożliwienia korzystania bezpłatnie z komunikacji
miejskiej. 2. Umożliwienia korzystania bezpłatnie z usług MDK i MOSiR w Myszkowie. 3.
Przygotowanie projektu uchwały w sprawie obniżenie opłat za wywóz odpadów komunalnych.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 14, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (7)
Elżbieta Doroszuk, Beata Jakubiec-Bartnik, Sławomir Jałowiec, Halina Skorek – Kawka,
Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Tomasz Załęcki
BRAK GŁOSU (14)
Magdalena Balwierz, Daniel Borek, Eugeniusz Bugaj, Robert Czerwik, Andrzej Giewon,
Zofia Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Dominik Lech, Beata Pochodnia, Małgorzata Skinder,
Jacek Trynda, Jerzy Woszczyk, Adam Zaczkowski, Ewa Ziajska – Łazaj
Radny p.Tpomasz Szlenk powiedział, że poparł oczywiście ten wniosek i poparłby wszystkie.
Szkoda, że nie był to wniosek, że wszędzie musimy wtrącać ta politykę i jeżeli już mieliśmy
głosować ten wniosek, spokojnie mógł być to wniosek wszystkich naszych radnych, bo
myślę, że wszyscy pomagamy, staramy się pomagać. Ja za chwilę będę musiał opuścić, bo
jadę pomagać dalej. Od momentu wybuchu tej wojny każdy z nas dokłada cegiełkę i ta
hucwa, która się odbywa, a 400 km od naszego kraju giną osoby walcząc za swoją ojczyznę.
Mnie serce boli, że w takim momencie tutaj się sprzeczamy, kłócimy, dochodzimy, gdzie
powinniśmy zachować jakąś powagę jako radni i powinniśmy dawać przykład naszemu
społeczeństwu.

Radny p.Dominik Lech powiedział, że tylko chciał przyznać rację panu radnemu Tomkowi
Szlenkowi. Zgadzam się z nim, miałem to samo powiedzieć. Nie powinniśmy wtrącać tu
polityki. Od pierwszych dni wojny większość nas chce pomagać i pomaga. Nie
wykorzystujemy tutaj żadnych barw politycznych, bo to jest nie na miejscu. 35

Radna p.Halina Skorek-Kawka powiedziała, że ona w podobnym tonie, jak jej przedmówca,
odnośnie pomocy. Wszyscy pomagamy, jak tylko możemy i każdy na swój sposób i według
własnego sumienia. Nie będziemy się tutaj wychwalać i tak dalej, bo to nie jest czas i miejsce
na takie sprawy. Natomiast ja chciałam tylko powiedzieć korzystając z tej nieprzyjemnej
sytuacji, jaka się znowu wytwarza przy punkcie wnioski i oświadczenia radnych, że te
dyskusje, które dzisiaj mają miejsce, mają miejsce prawie na wszystkich sesjach albo na
większości sesji, kiedy część radnych jest za tym, żeby głosować wnioski, część, żeby nie
głosować wniosków. Ja chciałabym bardzo, żebyśmy wreszcie usiedli nad regulaminem rady
i zmienimy ten regulamin, który w niektórych punktach nieprawdę jest niepoważny
i nienormalny. Między innymi właśnie ten punkt wnioski i oświadczenia radnych. To jest do
zmiany. Ja osobiście zgłaszam się do opracowania po nowemu regulaminu rady. Tam jest nie
tylko ten jeden, ale jeszcze jest kilka błędów, które uważam, że powinny zostać zmienione.
Taki wniosek składam, nie mówię, żeby głosować, żeby wreszcie po tylu latach kłótni,
a przynajmniej w tej kadencji cały czas się kłócimy czy głosować czy nie głosować. Dla mnie
jest to oczywiste, że powinny być głosowane, jeżeli któryś radny sobie życzy, bo to są
wnioski nasze, radnych. A jeżeli jest taki zapis w regulaminie, że nie możemy tego głosować,
to jest naprawdę bardzo niemądry zapis i jestem za tym, żeby to koniecznie, w jak
najszybszym czasie zmienić i deklaruje się po prostu uczestniczyć w tej grupie, która będzie
opracowywała regulamin po nowemu.
Radny p.Tomasz Załęcki powiedział, że nie wszyscy radni tutaj, były trzy tematy, ja
słyszałem tutaj dwuznaczne informacje, jeśli chodzi o ten podatek, o ulgę od podatku od opłat
komunalnych. Chyba też inni słyszeli. Pan burmistrz też zresztą powiedział, że to jest taki
temat, który musi przemyśleć. Natomiast tutaj pan przewodniczący sam od siebie składa
wniosek odnośnie przeznaczenia diety, więc każdy ma prawo składać wniosek i chciałbym,
żebyśmy tutaj nie odmawiali radnym albo klubom składania własnych wniosków, bo ja tutaj
nie widzę jakiejś jednej, wielkiej koalicji. Mamy swoje prawa i możemy z nich korzystać.
Każdy pomaga na swój sposób. Jeżeli chodzi o kolejny punkt, który chciałem powiedzieć.
Mianowicie ponad rok temu na sesji był temat budowy nowych rond, nowe ronda są
w Myszkowie. Złożyłem taką prośbę, takie oświadczenie też złożyłem, taka była inicjatywa
z mojej strony odnośnie nadania nowych nazw nowym rondom. Pierwsze rondo, to jest rondo
przy ulicy Pułaskiego i obwodnicy, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 791, jest to obręb
Myszkowa. Zaproponowałem nazwę rondo Rzeczypospolitej i drugie rondo przy ulicy
Koziegłowskiej i Letniskowej Myszkowie, jest to obręb Nowa Wieś, rondo Niepodległości.
Złożyłem te dokumenty do urzędu, była o tym mowa na sesji, była też informacja o takim
pozytywnym do tego podejściu. Mam takie pytanie tutaj do pozostałych radnych, czy mają
jakieś zastrzeżenia to tych nazw? Ze swojej strony mogę tylko dodać, że sytuacja teraz jest
dosyć zaogniona, mamy tą wojnę na wschodzie. Wydaje mi się, że nazwa rondo
Rzeczypospolitej oraz rondo Niepodległości jest taką dosyć pozytywną informacją, nie widzę
tutaj żadnych negatywnych konotacji. Tak, że mam takie pytanie do pozostałych radnych czy
mają jakieś zastrzeżenia do tych nazw? Bardzo proszę o informację zwrotną.
Radny p.Norbert Jęczalik powiedział, że odnośnie wniosku pana Tomasza Załęckiego,
przychyla się do słów kolegi Tomka Szlenka. Tomek jest osobą, która jest bardzo aktywna
w wielu działaniach prospołecznych i wykazuje się dużą energią. To, co powiedział pan
przewodniczący, to, co koleżanki i koledzy tutaj powiedzieli, wszyscy pomagamy, a robienie
z tego polityki wydaje mi się, że jest dzisiaj nie na miejscu.
Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że odniesie się do tej zupełnie niepotrzebnej
konfrontacji, zupełnie niepotrzebnej. Ja starałam się w jakiś sposób uratować tą sytuację, ale
36
poszło to tak daleko, że zostaliśmy w jakiś sposób skonfrontowani ze stanem, który, pierwszy
raz w życiu nie głosowałam, pierwszy raz w życiu. Jestem tyle lat radną i pierwszy raz
w życiu nie potrafiłam się odnieść do wniosku. Dlaczego? Dlatego szanowni państwo, że
cokolwiek ja zrobię, to nie ma nic dla Ukraińców, dla sytuacji, jaka nas czeka, jaka jest i jaka
nas czeka. To nie ma nic wspólnego z tym czy ja zagłosuję za tym wnioskiem czy ja nie
zagłosuję. Burmistrz zadeklarował pomoc. Jeżeli będzie to możliwe, to miasto będzie
pomagało, jeżeli natomiast będziemy widzieć, że nie ma tej pomocy, że nie wywiązuje się czy
nie możemy pomóc, to wówczas uważam, jest czas na stawianie wniosków i na odnoszenie
się do tej sytuacji. Niepotrzebna zupełnie konfrontacja. Ja jestem rozgoryczona, że my
stawiamy tutaj jakieś wartości polityczne nad rzeczywistą pomocą tym ludziom. Druga rzecz,
teraz już powiem trochę spokojniej. Chciałam się odnieść do wypowiedzi mojej
przedmówczyni w temacie ulicy Projektowanej. Panie burmistrzu, pani radna, bardzo się
cieszę, że pokazuje pani burmistrzowi moje złożone wnioski do budżetu na rok 2021, na rok

 1. Panie burmistrzu ja myślę, że skoro pani radna zabrała głos w tym temacie, pan już
  o tym wie i pan skłoni się do tego, żeby pomóc ludziom z ulicy Projektowanej. Jeszcze jedna,
  kolejna, to co już powiedziałam, jak się chce, to się znajdzie sposób, jak się nie chce, to się
  znajdzie powód.
  Radna p.Beata Pochodnia powiedziała, że nie pokazuje wniosków pani radnej. Takie wnioski,
  proszę sobie przeczytać, również składałam. Mieszkam tam, dostrzegam potrzeby
  mieszkańców i składam wnioski takie, jakie uważam, że powinnam złożyć, bo mieszkańcy
  o to proszą. To też jest niepotrzebne. Zgadzamy się tutaj, że trzeba zrobić ulicę tak, jak
  w poprzednim temacie. Po prostu proszę się przyłączyć i wnioskować o to samo. Jeżeli pani
  złożyła wcześniej ten wniosek już tak, jak ja, proszę go ponowić wraz ze mną i zakończmy tą
  dyskusję.
  Radny p.Eugeniusz Bugaj powiedział, że przysłuchując się tej całej dyskusji i zdarzeniom,
  które w tej chwili nas dotykają bezpośrednio na tle pomocy, ja chciałbym wystąpić
  z wnioskiem o wiele bardziej dalekosiężnym. Przede wszystkim chciałbym poprosić pana
  burmistrza, by przyglądał się wszystkim projektom, które ewentualnie mogą się pojawić ze
  strony rządowej na ewentualne pozyskanie środków celem przystosowania jakichkolwiek
  budynków czy możliwości pozyskania ewentualnie innych zasobów mieszkaniowych właśnie
  dla tych uchodźców. Oni przyjdą i być może nie będą chcieli wszyscy wrócić, w związku
  z tym okażmy daleko idący wniosek w tym przypadku o możliwość pozostania w naszym
  mieście, a nie szukania wsparcia poza nim.
  Radna p.Zofia Jastrzębska zwróciła się do przedmówczyni. Szanowna pani radna, ja
  systematycznie, konkretnie, konsekwentnie składam wnioski do pana burmistrza. Składam je
  na piśmie, ustnie, ale więcej piszę niż mówię. Jestem w tym przeciwieństwem do pani.
  Radna p.Beata Pochodnia powiedziała, że ciągle nie rozumie, jakaś licytacja. Nie wiem o co
  chodzi. To dobrze, że pani pisze. Proszę pisać o wszystkie potrzeby mieszkańców, jakie tylko
  pani sama dostrzega bądź mieszkańcy się do pani zwrócą. Ja dokładnie robię to samo.
  Radna p.Zofia Jastrzębska poprosiła, aby zakończyć ten temat. Jestem pewna, że po pani
  wniosku pan burmistrz rozpocznie procedowanie.
  Radna p.Beata Pochodnia stwierdziła, że to chyba dobrze.
  37
  Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że oczywiście. Bardzo się z tego cieszę,
  powiedziałam na początku.
  Przewodniczący Rady Miasta poprosił o zakończenie tematu.
  Radny p.Tomasz Załęcki powiedział, że słucha tego z zażenowaniem, tej dyskusji kto, co
  zrobił. Wydaje mi się, że nie ma co oceniać albo zazdrościć, że pewien radny złożył jakąś
  inicjatywę, że ktoś złożył wniosek. Niech każdy robi swoje. Ja rozumiem, że niektórzy są
  zazdrośni, że pewne kluby składają jakieś wnioski, pewni radni też, tak bywa. Najlepiej się
  obrazić albo sprzeciwić, nie brać udziału w głosowaniu albo komuś przygarnąć. Widzimy to
  na każdej sesji. Zadałem pytanie odnośnie nazewnictwa ronda i nie uzyskałem żadnej
  informacji zwrotnej, więc rozumiem, że nie ma nikt żadnych zastrzeżeń. Ja mówiłem na
  początku, że miałem 3 punkty.
  Przewodniczący Rady Miasta zapytał dlaczego pan radny nie pyta radnych na komisji. Nie
  muszą w tej chwili panu odpowiadać.
  Radny p.Tomasz Załęcki powiedział, że była mowa na komisji już rok temu. Chyba pan
  przewodniczący nie pamięta.
  Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że pamięta. Chyba stanowisko radnych jest dla
  pana jasne.
  Radny p.Tomasz Załęcki poprosił, aby pan przewodniczący mu nie przerywał.
  Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że on tu udziela głosu na tej sesji.
  Radny p.Tomasz Załęcki poprosił, żeby go nie pouczać.
  Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że prosi informatyków, żeby miał możliwość
  wyłączania mikrofonu. Ten program jest do niczego.
  Radny p.Tomasz Załęcki powiedział, że ponad rok temu była o tym mowa i była tu dyskusja.
  Może pan tego nie pamięta, ale to jest pana sprawa i to jest pana subiektywne zdanie,
  z którym ja się nie zgadzam. Natomiast teraz zadałem pytanie, bo mam takie prawo i z niego
  korzystam, a pan nie ma prawa mi przerywać i pouczać.
  Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że ma. Niech pan w końcu przeczyta regulamin
  rady miasta. Bardzo pana proszę. Ja panu już proponowałem siądźmy, przeczytajmy, ja panu
  przeczytam i wytłumaczę.
  Radny p.Tomasz Załęcki powiedział, że nie rozumie w czym jest problem. Broni pana jakaś
  informacja albo coś, bo nie wiem, proszę o wyjaśnienie?
  Radna p.Iwona Skotniczna zapytała czy pan radny skończył wypowiedź, żeby ona mogła
  powiedzieć coś. Nie chciałabym być uznana za niegrzeczną i że komuś wchodzę w zdanie.
  Czy pan Tomasz Załęcki skończył swoja wypowiedź?
  Radny p.Tomasz Załęcki powiedział, że ma jeszcze jeden punkt, ale to może po pani Iwonie.
  38
  Radna p.Iwona Skotniczna powiedziała, że słucha z wielkim zażenowaniem tej rozmowy
  dzisiaj. Naprawdę wierzcie mi państwo, że są takie sytuacje, że to co się dzieje, że to bardzo
  nie fajna sytuacja, niewdzięczna. Ja powiem w swoim imieniu, że żadnego upolityczniania
  z mojej strony nie ma. Ja tak to odbieram i odbieram również w ten sposób, że jest mnóstwo
  ludzi pomagających, którzy nie afiszują się na zdjęciach itd. Pomagają z głębi serca. Czy takie
  osoby są mniej wartościowe? Uważam, że nie. Bo tu nie o to chodzi, żeby sobie robić
  kampanię już, tylko faktycznie z serca pomagać. Opamiętajmy się, nie wiadomo, jak będzie
  za miesiąc, za rok, a tutaj jest wojenka.
  Radna p.Halina Skorek-Kawka powiedziała, że pan Tomasz Załęcki zwracał się do radnych
  czy popieramy te nazwy rond, które pan zgłasza. Moje zdanie jest, że bardzo są trafne,
  słuszne i bardzo popieram to nazewnictwo tych naszych rond. Zakończmy już tą dyskusję,
  wojenkę jak zwykle polsko-polską. To jest masakra. Proszę więcej robić z serca, a nie
  popisywać się, pokazywać się i tak dalej. Przestańcie się kłócić, bo po prostu płakać się chce
  tak, jak koleżance Iwonie chce się nad tymi kłótniami płakać, tak samo mnie się chce płakać,
  po prostu żenada. Wstydźcie się.
  Radny p.Tomasz Załęcki powiedział, że dziękuje za opinię pani radnej Iwonie Skotnicznej, za
  informację od pani radnej Haliny Skorek, dziękuje też tym radnym, którzy w ciągu roku dali
  poparcie, jeśli chodzi o nazewnictwo nowych rond. Cieszę się też, że nie było żadnych
  zastrzeżeń odnośnie nazewnictwa. Muszę też powiedzieć, że dziękują panu burmistrzowi, że
  też te nazwy mu się podobają i cieszę się, że z tego już nikt tutaj polityki nie uprawia
  i przynajmniej tutaj, w tym punkcie nikogo nie boli, że to ja z tą inicjatywą wyszedłem.
  Bardzo się z tego cieszę. Ja tylko jeszcze mam trzeci punkt, o którym mówiłem na samym
  początku. Mam taką ważną informację. Każdy z nas zna jurę krakowsko-częstochowską,
  wiemy gdzie jest Olsztyn koło Częstochowy, chyba to już ma nazwę Olsztyn jurajski. W tym
  Olsztynie, niedaleko małego Giewontu, jest taki duży ośrodek rekolekcyjny o nazwie „Święta
  Puszcza”. Tam bodaj wczoraj czy przedwczoraj przyjechało kilkadziesiąt dzieci, sierot się
  z Ukrainy. Są tam rozlokowane te dzieciaki. Gdyby ktoś chciał pomóc, bo to jest niedaleko
  nas, mam informację, że jest dużo ubrań, dużo jest takich rzeczy, które Polacy pomagają, jest
  tego dużo. Natomiast są potrzeby finansowe. Te dzieci są w tym ośrodku „Święta Puszcza”
  w Olsztynie, pomocą zajmuje się Caritas. Gdyby ktoś chciał pomóc tym dzieciom, sierotom,
  to proszę tam się kontaktować. Lekarka udzieli wszelkiej informacji. „Święta Puszcza”
  ośrodek rekolekcyjny w Olsztynie, dużo dzieci potrzebujących pomocy.
  Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że chciał podziękować pani kierownik Dworaczyk
  za reakcję przy sprzątaniu miasta. Tutaj zwracam się do mieszkańców miasta. Ja rozumiem,
  że mamy, jak mamy. Państwo do mnie piszecie, ja nie jestem etatowym pracownikiem urzędu
  miasta. Jestem co wtorek na dyżurach, zapraszam państwa. Natomiast moja reakcja jest jakby
  opóźniona przez to, ale pani kierownik zadziałała. Ja myślę, że pani trzeba odpowiedzieć
  odnośnie parkomatów w mieście. Zwracam się tu, żeby to jak najszybciej naprawić. Nie
  wiem, jak rozwiązać sprawę, pomóc, żeby kobiety z wózkami mogły się poruszać.
  Mieszkańcy się zwracają, ulica Zielna. Panie burmistrzu pan zna temat i cały czas łącznik
  pomiędzy ulicą Leśną i Wolności wzdłuż garaży. Jeszcze raz szanowni państwo w imieniu
  całej rady, tym bezimiennym osobom, tak generalnie mieszkańcom Myszkowa, dziękuję za
  tak liczne zbiórki. Jest apel pana Tomka, wejdziemy na stronę, zobaczymy, co tam jeszcze
  można pomóc.