Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Rządowy program „Sportowa Polska” szansą na rozwój Myszkowa (44)

Rządowy program „Sportowa Polska” szansą na rozwój Myszkowa (44)


Interpelacja dotycząca uczestnictwa Myszkowa w programie „Sportowa Polska”

W dniu 4 marca 2021 roku złożyłem interpelację dotyczącą partycypacji naszego miasta w rządowym programie „Sportowa Polska”. Uważam, że udział w tym programie otwiera przed nami, mieszkańcami Myszkowa, szerokie możliwości związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury sportowej w naszym mieście. Program „Sportowa Polska” stanowi znaczącą szansę dla naszej społeczności, aby poprawić jakość życia mieszkańców poprzez inwestycje w infrastrukturę sportową. Dzięki temu możemy stworzyć atrakcyjne warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego, promować zdrowy styl życia oraz rozwijać talenty sportowe lokalnej społeczności. W związku z powyższym chciałbym zasięgnąć informacji od władz miasta Myszkowa na temat udziału w programie „Sportowa Polska”. Jakie działania zostały podjęte w celu skorzystania z możliwości oferowanych przez ten program oraz jakie konkretne inwestycje planowane są w ramach partycypacji w tym programie.