Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Program Opieka 75+ Czy będzie w Myszkowie? (41/26)

Program Opieka 75+ Czy będzie w Myszkowie? (41/26)


W związku z otwartym terminem składania wniosków do udziału w rządowym programie „Opieka 75+” do 31 stycznia 2021 roku, istnieje potrzeba poznania stanowiska miasta Myszków w tej sprawie. Interpelacja moja ma na celu uzyskanie informacji, czy Miasto Myszków planuje skorzystać ze wsparcia w ramach tego projektu oraz, czy już złożyło lub planuje złożyć stosowny wniosek.

Program „Opieka 75+” adresowany jest do gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko-wiejskich do 60 tys. mieszkańców, co w pełni odpowiada charakterystyce naszego miasta. Celem tego programu jest rozwój i poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób samotnych oraz tych pozostających w rodzinach, które osiągnęły wiek 75 lat i więcej. Istotnym aspektem jest fakt, że gminy przystępujące do programu mogą uzyskać finansowe wsparcie nawet do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Uważam, że program „Opieka 75+” wdrożony w Myszkowie miałby bardzo szeroki zakres odbiorców i przyniósłby wymierne korzyści dla społeczności lokalnej. Dlatego też ważne jest poznanie stanowiska władz miasta w kwestii udziału w tym programie, który może przyczynić się do poprawy jakości życia osób starszych oraz ich rodzin.

Dotyczy: udziału Miasta Myszkowa w programie rządowym Opieka 75+

Interpelacja nr 41/26/01/2021 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z tym, że  do 31 stycznia 2021 roku można składać wnioski do udziału w rządowym programie  Opieka 75+, proszę o informację, czy Miasto Myszków zamierza skorzystać ze wsparcia w  ramach tego projektu,  oraz czy złożyło już, albo złoży stosowny wniosek.

Uzasadnienie  

Udział we wzmiankowany tutaj projekcie byłby bardzo korzystny dla naszej społeczności lokalnej. Program „Opieka 75+” jest adresowany do gmin miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców. Spełniamy więc podstawowe kryterium. Celem programu jest rozwój i poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych  zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach a będących będących w wieku 75 lat i więcej. Istotnym jest, że gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania które będą realizować. Uważam, że program taki, wdrożony w Myszkowie znalazłby bardzo wielu odbiorców i przyniósłby wymierne – pozytywne efekty.