Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Przekazanie budynku

Przekazanie budynku

Dotyczy: Przekazanie budynku internatu na Będuszu dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

Interpelacja nr 3/19/11/2019

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Nawiązując do Komisji Finansów z dnia 14 listopada 2019 roku , na której gościem był Starosta Myszkowski Pan Piotr Kołodziejczyk i poruszono temat przekazania nieużytkowanego budynku po byłym internacie szkolnym w dzielnicy Będusz na rzecz powiatu. Pan Starosta zaproponował, aby miasto Myszków przekazało na rzecz powiatu nieużytkowany budynek internatu.  Budynek ten Starostwo Powiatowe chce zmodernizować i utworzyć w nim placówkę medyczną dla seniorów. Podczas dyskusji większość radnych pochwaliła ten pomysł i wyraziła chęć przekazania powiatowi nieruchomości. Miasto skorzysta z nowej placówki medycznej . 

W związku z tym, proszę o niezwłocznie przygotowanie dokumentacji oraz materiałów, aby na najbliższej sesji grudniowej mogło odbyć się głosowanie nad przekazaniem budynku internatu. 

Uzasadnienie  

W Myszkowie jest wielu seniorów i jak wiemy społeczeństwo nam się starzeje i jest niezmiernie pilna potrzeba, aby zapewnić opiekę dla mieszkańców miasta i powiatu myszkowskiego Każdy miesiąc zwlekania tylko uniemożliwia i opóźnią omawianą, jakże potrzebną inwestycję dla miasta i powiatu.