Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Telebim

Telebim

Dotyczy: Telebim na placu dworcowym w Myszkowie 

Interpelacja nr. 1/19/11/2019   

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z zakończeniem projektu pod nazwą – Telebim w Myszkowie zwracam się z prośbą odpowiedzi na poniższe pytania: 

 1. Jaki był koszt zakupu telebimu, w jakim celu był kupiony ?
 2. Czy był robiony wywiad nad sensem zakupu telebimu dla MDK ?
 3. Jak wyglądał koszt ubezpieczenia telebimu przez cały jego okres z podziałem na lata ?:
 • koszt firmy ubezpieczeniowej, 
 • koszt firmy ochroniarskiej. 
 1. Czy ubezpieczenie obejmowało naprawę sprzętu i serwis ?
 2. Jakie były koszty serwisu i obsługi telebimu ?:
 • koszty wynajmu , demontażu i montażu , ewentualnej naprawy. 
 • koszty pozwolenia, dokumentacji, aby takie pozwolenie uzyskać . 
 1. Czy telebim nadal jest sprawny?
 2. Gdzie obecnie przebywa i jakie są koszty jego utrzymania ? 
 3. Czy Pan Burmistrz Miasta Myszkowa bierze pod uwagę dalsze wykorzystywanie telebimu ?
 4. Jakie dochody przyniósł Telebim od września 2016 roku z podziałem na lata od firm prywatnych? 
 5. Czy to prawda , iż telebim koło dworca został postawiony nielegalnie i czy urząd ponownie rozpatruje uzyskanie pozwolenia na postawienie ekranu ?

Uzasadnienie  

Mieszkańcy Myszkowa zwracają się do mnie z zapytaniem: co z telebimem w Myszkowie ?

W trosce o stan finansów naszego miasta oraz właściwe wydatkowanie środków przeznaczonych na rozwiązywanie bardzo konkretnych problemów, powoduje wątpliwości, które znalazły odzwierciedlenie w pytaniach jak wyżej.  Wobec powyższego, proszę o udzielenie informacji na powyższe pytania.