Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Dezynfekcja przestrzeni publicznej w Myszkowie (23)

Dezynfekcja przestrzeni publicznej w Myszkowie (23)

Jak wszystkim wiadomo, na terenie całego kraju trwa nadal stan epidemii. Władze zachęcają do dokładnej dezynfekcji osób i rzeczy. Chyba najwyższy czas, aby upomnieć się o przeprowadzenie dezynfekcji wiat, ławek, przystanków autobusowych i innych miejsc newralgicznych dla przestrzeni publicznej Myszkowa.

Dotyczy: przeprowadzenia dezynfekcji wiat, ławek, przystanków autobusowych i innych miejsc newralgicznych dla przestrzeni publicznej na terenie Myszkowa.  

Interpelacja nr 23/02/04/2020  

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii oraz wprowadzeniem przez władze państwowe kolejnych ograniczeń, związanych z bezpieczeństwem ludzi, i walką z pandemią koronawirusa, wnoszę o przeprowadzenie na terenie miasta Myszkowa cyklicznej  dezynfekcji wiat, ławek, przystanków autobusowych i innych miejsc newralgicznych dla przestrzeni publicznej na terenie Myszkowa a pozostających w gestii administracyjnej miasta. 

Uzasadnienie  

Rozwiązanie proponowane powyżej, zgodne jest moim zdaniem z aktualną wiedzą medyczną dotyczącą sposobu rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz walki z pandemią. Ludzie, poruszając się po mieście, siłą rzeczy zmuszeni są korzystać z miejskiej infrastruktury — wiat przystankowych, ławek, przystanków autobusowych, innych elementów drobnej miejskiej architektury. Wiemy, na podstawie badań naukowych, że koronawirus jest w stanie przez pewien czas utrzymywać się na rozmaitych powierzchniach: plastikowych, metalowych, drewnianych. W związku z tym zasadne jest cykliczne dezynfekowanie miejsc, o których w niniejszej interpelacji piszę. Może to znacząco wpłynąć na efektywność walki z koronawirusem na terenie miasta i pomóc mieszkańcom. Pragnę też zauważyć, że są samorządy, które to rozwiązanie u siebie stosują — choćby Woźniki.