Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja drzewa

Interpelacja drzewa

Dotyczy: nasadzeń drzew na terenie miasta Myszkowa i polityki miasta w tym zakresie  

 Interpelacja nr 25/05/05/2020

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z naukowo udowodnionym ocieplaniem się klimatu, i idącymi w ślad za tym niekorzystnym zjawiskiem, negatywnymi następstwami dla ludzi, wnioskuję o zwiększenie nasadzeń drzew na terenie miasta. Według naukowców skutecznie przeciwdziała to negatywnym konsekwencjom globalnego ocieplenia i suszy oraz skutkuje znaczącymi oszczędnościami. 

Uzasadnienie  


Współczesna nauka jest niemal w 100 procentach pewna, że proces globalnego ocieplenia postępuje nieuchronnie, a wraz z nim narastają niekorzystne dla ludzi( a także gospodarki ) konsekwencje tego zjawiska. Przyjąć należy, że w wyniku powiększającego się  problemu klimatycznego, grozi nam susza, obniżanie poziomu wód gruntowych, wzrost temperatur, które szczególnie latem mogą zagrażać naszemu zdrowiu a nawet życiu. Cierpi na tym nie tylko społeczeństwo ( a zwłaszcza dzieci, osoby starsze i chore ) ale i gospodarka ( większe wydatki na wentylację, klimatyzację ), oraz budżety samorządów ( konieczność zapewnienia wody mieszkańcom, większe wydatki na klimatyzowanie obiektów samorządowych, większe wydatki na leczenie osób poszkodowanych przez upały ). Okazuje się, że wiele miast na świecie walczy z tym problemem nasadzając drzewa i dbając o te, już na terenie miast i miasteczek rosnące. Drzewa obniżają temperaturę w lecie, zmniejszają ilość dwutlenku węgla a zarazem zwiększają wilgotność powietrza, zapewniają cień ludziom i zwierzętom. To z kolei rzutuje nie tylko na poprawę komfortu życia w mieście ale i na znaczące oszczędności. I tak dla przykładu – tylko w latach 2014 – 2018 Londyn zaoszczędził na chłodzeniu powietrza przez drzewa, około 5 miliardów funtów. Warto więc zadbać o drzewa już u nas rosnące i zrobić wszystko by było ich w Myszkowie coraz więcej. Wzorujmy się na mądrych i bogatych !