Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Oświetlenie przy ulicy Partyzantów w Myszkowie (37/12)

Oświetlenie przy ulicy Partyzantów w Myszkowie (37/12)

W dniu dzisiejszym – czyli 12 października 2020 roku – złożyłem interpelację dotyczącą lamp ulicznych przy ulicy Partyzantów w Myszkowie. Sprawa jest prosta i oczywista, choć dla myszkowskich władz raczej mało chwalebna.

Ulica Partyzantów, między przejazdem kolejowym a skrzyżowaniem z ulicą 8 Marca, jest po prostu słabo oświetlona, a część latarni albo nie działa, albo jest poważnie uszkodzonych. Zaalarmowali mnie o tym mieszkańcy i poprosili o interwencję. Pojechałem na miejsce i wynikiem tej wizyty jest poniższa interpelacja.

Oto odpowiedź, jaka otrzymałem z Urzędu Miasta Myszkowa:

Wynika z niej, że lampy… nie należą do Gminy Myszków. Ulica tak, ale nie oświetlenie. I w związku z tym nie podejmie napraw w zakresie wskazanym przeze mnie. Pocieszające są za to dwie informacje: o tym, że miasto okresowo monitoruje stan miejskiego oświetlenia, oraz że Starostwo Powiatowe w Myszkowie będzie starało się lampy wyżej wspominane uruchomić.