Tomasz Załecki

Radny miasta Myszkowa

Interpelacja radnego – ulica Towarowa w Myszkowie

8 lipca 2021 roku złożyłem interpelację dotycząca ulicy Towarowej w Myszkowie – Mrzygłodzie. Jest ona w fatalnym stanie, mieszkańcy od lat walczą jej naprawę i modernizację.

Jest już odpowiedź władz miejskich. Na swój sposób pozytywna – bo choć wynika z niej że fragment ulicy Towarowe,j o którego naprawę walczę ja i mieszkańcy nie należy do zasobów naszej gminy to podjęto działania formalne, mające na celu modernizację i naprawę tej drogi.

Przekazano mi też ostatnio uzupełnienie informacji o pisma z PKP PLK S.A.. Przedstawiam je poniżej