Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – kosze do segregacji śmieci

Interpelacja radnego – kosze do segregacji śmieci

04.02.2020 roku złożyłem interpelację dotyczącą kwestii wyposażenia Urzędu Miasta w Myszkowie i podległych mu instytucji w kosze do segregacji śmieci .
Poniżej zamieszczam zarówno samą interpelację, jak i odpowiedź na nią.
Wszystkie moje interpelacje dostępne są również tutaj

Sprawa powyższa szczególnie leży mi na sercu, gdyż dbałość o środowisko naturalne jest dla mnie sprawą priorytetową. Interpelacja moja, nieco ostra w treści była wyrazem troski o to by segregacja śmieci stała się na terenie naszego miasta czynnością codzienną, zwykłą i nie wymagającą jakiegoś specjalnego uzasadnienia. Niedobrą rzeczą by było, gdyby tylko mieszkańcy mieli śmieci segregować a władze nie. Przecież – kolokwialnie mówiąc – śmieci ” prywatne ” i śmieci ” urzędowe ” tak samo szkodzą środowisku, tak samo je zanieczyszczają. Poza tym kto jeśli nie włodarze naszego miasta powinni dawać przykład dobrych praktyk w tej mierze ? Przykład działa lepiej niż najsroższa bowiem kara ! Dlatego umieszczenie koszy do segregacji odpadów w miejskich budynkach urzędowych uważam za konieczny krok, w oczywiście dobrą stronę !

Uważam też jako radny, że segregacja w szkołach na terenie miasta, jest rzeczą niezbędną. Kto bowiem za młodu nauczy się dbać o środowisko, ten i w życiu dorosłym szkodzić mu nie będzie.

Po drugie śmieci ” szkolne ” to też odpady i musimy je zagospodarować by nie szkodzić środowisku. Dlatego, z tą częścią odpowiedzi Pana Burmistrza, która traktuje o szkołach, nie zgadzam się ,i będę w dalszym ciągu monitował władze miasta o wprowadzenie w praktyce segregacji śmieci w szkołach, sama teoria tutaj na pewno nie wystarczy .