Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Wyżywienie w szkołach

Wyżywienie w szkołach

Dotyczy: Wyżywienie w placówkach szkolnych i przedszkolnych

Interpelacja nr. 4/18/11/2019 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Zwracam się z prośbą odpowiedzi na poniższe pytania 

  1. Czy wszyscy dyrektorzy szkół i przedszkoli, dla których Burmistrz Miasta Myszkowa  jest organem prowadzącym, określili wysokość odpłatności za sprzedawane w ich placówkach oświatowych posiłki;
  2. W jakiej wysokości zostały określone odpłatności i w oparciu o jakie przepisy prawa;
  3. W przypadku braku w placówce oświatowej kuchni, kto jest dostawcą usług cateringowych;
  4. W jaki sposób zostali wyłonieni dostawcy usług cateringowych i kto zawierał z nimi umowy w imieniu wymienionych dyrektorów placówek oświatowych;
  5. Czy ceny za przedszkolne i szkolne posiłki ustalone zostały na podstawie wartości surowców, wykorzystanych do ich przygotowania, czy zawierają także koszty ich wytworzenia i ewentualny zysk firmy cateringowej;
  6. Jaki procent dzieci w poszczególnych placówkach korzysta z obiadów – stan na wrzesień 2019 
  7. Kto zajmuje się kontrolą i analizą co podawane jest dzieciom , czy posiłki są zdrowe i czy są audyty wewnętrzne z podsumowaniem i analizą wyżywienia dzieci. 

Uzasadnienie  

Mieszkańcy Myszkowa zwracają się do mnie, w sprawie złego wyżywienia w niektórych szkołach, są zaniepokojeni tym, jakie posiłki się podaje i z jakich składników.  Temat jakości obiadów był poruszony podczas spotkania „trójek klasowych” w różnych szkołach , i z tego co widzę tylko w niektórych.